Gå till innehållet

Vi jobbar mot framtidens elnät

2015 sjösatte vi Sveriges hittills största program för teknik och tjänster i smarta elnät, 2 Smart. I projektet ryms en hel rad utvecklingsprojekt som kommer att bedrivas under tidsperioden 2015-2019.

Bättre tillgänglighet

Syftet med 2 Smart-programmet är att förbättra våra leveranser och tillgänglighet, utöka kundnyttan och utveckla regionen samt erbjuda nya tjänster och produkter till våra kunder. 2 Smart handlar helt enkelt om att skapa smarta elnät i smarta regioner och städer.

Förnybara energikällor

Du behöver inte leta länge idag för att inse att de allra flesta branscher har skiftat fokus från fossila bränslen till att satsa på förnybara energikällor. Solceller och vindkraft är bara ett par i raden av energikällor som elnätet måste klara av att ta emot. Vår uppgift blir med andra ord att se till att den höga kvaliteten garanteras, oavsett energikälla.

Miljövänligare fordon

Det är också stort fokus på eldrivna fordon, inte bara bilar utan även bussar och tyngre fordon. Ett fokus som såklart kräver en utvecklad infrastruktur för laddning. Vilket i sin tur ställer höga krav på nätet. Vad händer när 50 procent av hushållen på en och samma gata ska ladda sina elbilar samtidigt?

Men det här är bara några av de områden vi ser framför oss i ett smart elnät. Vi måste testa och demonstrera vad som är möjligt för att kunna anpassa elnätet till ett hållbart energisystem. Och det är med hjälp av 2 Smart-programmet som vi realiserar detta.

Var börjar vi?

Smarta elnät, eller Smart Grid-teknik, är ett brett begrepp. Inom 2 Smart-programmet har vi därför valt att organisera arbetet kring följande fokusområden:

  • Smarta elnät, eller Smart Grid teknik, är ett brett begrepp. Inom 2 Smart Programmet har vi därför valt att organisera arbetet kring följande fokusområden:
  • Mätning – Integration/Kommunikation
  • Resurs och kompetenssäkring
  • Elnätsoptimering
  • Styrning och övervakning av förnyelsebar energi och laddinfrastruktur
  • IT Integration och arkitektur
  • Transporter
  • Produktion
  • Energimedvetna kunder
  • Energieffektivisering

Smarta kabelskåp

Vi på Mälarenergi Elnät har, inom ramarna för 2-Smart, genomfört en förstudie för att utreda möjligheten att ersätta befintliga kabelskåp med markbelagda skåp.

– Det är mycket farlig utrustning som blottläggs vid skadade skåp och som utsätter både barn och vuxna i samhället för onödig fara, säger Bror Larsson chef på Driftavdelningen på mälarenergi Elnät. Dessutom ger markförlagda kabelskåp andra fördelar, som mindre risk för påkörning, inget behov av klottersanering och fler möjligheter till fjärrstyrning.

Därför undersöker vi möjligheterna att ersätta dagens kabelskåp med markförlagda skåp. Vi har genomfört förstudien tillsammans med HM Power, som sedan en tid tillbaka utvecklat en produkt för att kunna förlägga kabelskåp under mark och som nu ska utvärderas. Mälarenergi Elnät är bland de första i landet att utvärdera dem och förslaget från förstudien är att genomföra ett pilotprojekt med ett tiotal markförlagda kabelskåp.