Gå till innehållet

Klimatbokslut

Klimatbokslutet visar att Mälarenergi genom sin verksamhet bidrog till att 676 500 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut. Mälarenergis klimatbokslut presenteras med en metod specifikt framtagen av Profu* för arbetet med ”klimatbokslut för energiföretag”.

Principen går ut på att studera vilka konsekvenser som företagets verksamhet ger upphov till i samhället. Man tar hänsyn till att företaget producerar nyttigheter, värme och el, som efterfrågas i samhället och man tar därmed även hänsyn till hur dessa nyttigheter hade producerats om
företaget skulle upphöra med sin verksamhet. Om företaget kan ersätta annan och ur klimatsynpunkt sämre värme- och elproduktion kan klimatbokslutet redovisa en minskad klimatpåverkan.

Resultatet presenteras även enligt standarden för The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden för att ta fram klimatbokslut. GHG-protokollet presenterar klimatpåverkan i fyra olika delsystem, samtliga direkta och indirekta utsläpp i Scope 1–3 samt undvikna utsläpp. Protokollet föreskriver inte att man ska ta med undvikna utsläpp men om man gör det ska dessa redovisas i en separat grupp. För ett energiföretag finns det flera tydliga utsläpp som undviks i företagets omgivning, exempelvis utsläppen från alternativ uppvärmning och elproduktion.

* Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

klimatbokslut21.JPG
Klimatbokslutet för 2021 presenterat enligt GHG-protokollets delsystem.

bransleanvandning21.JPG

Miljörapporter och certifieringar