Gå till innehållet

Social hållbarhet

Mälarenergi ska medverka till en positiv utveckling i regionen. Det gör vi genom en tydlig värdegrund, en lokal närvaro och genom att aktivt delta i  samhällsplaneringen. Här är vår uppförandekod för leverantörer (som tar avstamp i FN:s Global Compact13) och kravställning i samband med upphandlingar viktiga verktyg. Tillsammans gör vi Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. 

Hög kundnöjdhet

Nöjda kunder är ett viktigt mål och något vi har stort fokus på. Våra kunders nöjdhet mäts en gång per år via Svenskt Kvalitetsindex. 2023 var det genomsnittliga betyget på Mälarenergis kundnöjdhet 68,2 (71,4). Det är ett lägre utfall jämfört med föregående årsresultat, men fortsatt bättre än genomsnittet i energibranschen.

Samverkan i samhällsplanering

Mälarenergi har ett nära samarbete med kommunerna i vårt verksamhetsområde gällande samhällsplanering.

Inom ramen för Effektforum och Effektdialog Finnslätten samverkar Mälarenergi med offentliga aktörer och näringslivet i syfte att säkerställa kapacitets- och effektförstärkningar avseende eldistribution.

 

Pressmeddelande om förstärkning av elnätet i Hallstahammar

Sponsring som bygger samhället

Mälarenergis sponsring ska genom samarbete och engagemang bidra till en hållbar region där människor vill leva och verka. En region fylld av energi och möjligheter.

I vår sponsring arbetar vi därför aktivt med samarbetspartners inom flera olika områden i samhället. Under 2023 har vi bland annat haft sponsringssamarbeten
med VSK bandy, Mälarenergi Stadslopp och Västerås Stadsmission.

Sponsring

Attraktiv arbetsgivare

Vill du också va en del av Resan mot noll på årets karriärföretag 2023? Titta hit!

Jobba på Mälarenergi

För dig i skolan

Vill du veta hur man gör el av vatten? Här kan du lära dig det och mycket, mycket mer.

Mälarenergi i skolan
Logga på schyst elhandel

Schysst elhandel

Mälarenergi är certifierade med Schysst elhandel - en garanti för att vi är en öppen, transparent och pålitlig elhandlare.

Schysst elhandel