Gå till innehållet

Vattensituationen i Skästa hage

Villorna i Skästa hage får vatten via tre grundvattenbrunnar. Den torra våren och försommaren 2023 i kombination med en väldigt hög förbrukning av vatten har gjort att vattennivån i områdets brunnar blivit påverkad. En av brunnarna har även blivit skadad vilket gör att vattentillgången i området fortfarande är begränsad. Bevattningsförbud råder i området sedan flera år och löper på tillsvidare.

[Texten uppdaterad: 13 oktober 2023]

Mälarenergis uppdrag är att leverera vatten för normal hushållsanvändning. Det vill säga att leverera dricksvatten, vatten till matlagning och till sanitet. Med anledning av att vattentillgången är begränsad behöver alla som bor i området tänka extra mycket på att använda vattnet på ett hållbart och sparsamt sätt.

Tips och förslag för hållbar vattenanvändning finns här.

Vi kommer löpande skicka nyhetsbrev till alla boende i Skästa hage. Där kommer vi bland annat informera om vattenläget, status för brunnar och tips för hållbar användning.

Vad innebär bevattningsförbud?

Ett bevattningsförbud innebär att vattnet bara får användas för grundläggande hushållsbehov; som personlig hygien, mat och dryck. Det är inte tillåtet att använda vattenspridare eller att fylla stationära pooler med dricksvatten. Att vattna några plantor med vattenkanna är tillåtet.

Vid behov av större mängder vatten för att exempelvis vattna en nyanlagd gräsmatta, fylla en pool eller likande rekommenderar vi att kontakta en entreprenör för att leverera vatten specifikt till fastigheten. Den kostnaden står du som fastighetsägare för.

När en fastighet bortser från bevattningsförbudet och använder mycket vatten under en period riskerar det att medföra sämre tillgång på vatten hos andra i området. Det kan orsaka problem som man inte tänker på, exempelvis hygien hos små barn eller vatten till någon som är sjuk.

Status för brunnar och vattennivå

Vattentillgången i området fortfarande är begränsad. Vilket beror på att en av de tre brunnarna ännu inte körs för fullt. Brunnen blev skadad på grund av att vattenförbrukningen i området, trots vattenförbud, var för hög i början på sommaren. Den skadade brunnen har fortfarande dålig kvalitet, därför tar vi endast mindre mängd vatten från den för att den ska kunna återhämta sig.

Vi ser fortfarande att vattenanvändningen är väldigt hög vissa helger. När detta sker kan vi bli tvungna att sänka inflödet av vatten till fastigheterna för att skydda de tre brunnarna. Detta medför sänkt vattentryck och vi kommer inte alltid ha möjlighet att avisera när detta sker.

Till dig som är fastighetsägare

Mälarenergis ansvar

Mälarenergi Vatten AB är huvudman för Västerås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Som huvudman är vi skyldiga att leverera vatten för normal hushållsanvändning. Det vill säga att leverera dricksvatten, vatten till matlagning och till sanitet.

Normal vattenförbrukning för en villa är cirka 12 kbm per månad och 150 kbm per år.

Fastighetsägarens ansvar

När vattentillgången är begränsad har du som fastighetsägare skyldighet att minska din vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar, vid tillexempel bevattningsförbud. Detta enligt paragraf 4 och 5 i ABVA - Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp.

Grundvattennivåer

Efter stora mängder nederbörd är det lätt att tro att grundvattennivån är återställd. Tyvärr sker det inte så snabbt och flera saker har betydelse för möjligheten att bilda nytt grundvatten. Grundvatten bildas främst på våren vid snösmältning, när avdunstningen är låg och växterna inte behöver mättas. Det resulterar i att grundvattnet sällan påverkas positivt under sommarhalvåret trots regn.

Grundvattennivåer påverkas av:

  • Hur mycket vatten som rinner av på markytan och vidare till diken, bäckar åar och sjöar.
  • Växters förmåga att suga upp regnvattnet. Ett träd kan ta upp flera hundra liter vatten per dag.
  • Hur stor avdunstning som sker. Regnvattnet ångar bort när det är varmt.