Gå till innehållet

Akut vattenbrist i Skästa – alla behöver hushålla med vattnet

Det är akut vattenbrist i Skästa utanför Västerås och bevattningsförbud råder. Här kan du läsa mer om vad som hänt och vad som gäller nu.

Bakgrund

  • Under vecka 20 hölls ett informationsmöte i Lillhärads bygdegård där Mälarenergi beskrev den akuta vattensituationen i Skästa hage och meddelade att bevattningsförbud råder. Vi kunde tyvärr inte se att situationen förbättrades efter det och skickade därför ut ett mejl till hushållen tisdagen den 23 maj.
  • Villorna i Skästa hage får vatten via tre grundvattenbrunnar, d.v.s. inte via Mälaren. När Mälarenergi tog över området fanns två stycken reservoarer under mark, att användas vid förbrukningstoppar. Sedan dess har Mälarenergi utökat med två till som sattes i drift 27 april 2023.
  • Trots att det nu finns fyra reservoarer, har vattnet tagit slut. Tidigare i år låg områdets förbrukning på 18–20 kubikmeter per dygn. I mitten av maj var dygnsförbrukningen 75 kubikmeter, vilket innebär en ökning på 400 procent. Brunnarna blev för hårt belastade och fungerade inte som avsett. De hade till och med tömts till så låga nivåer att så kallat relikt grundvatten, alltså underliggande saltvatten från istiden, sipprat in i en av brunnarna. När en brunn skadas på det sättet, kan den i värsta fall bli permanent skadad och obrukbar.
  • Under perioden 15 till 30 maj har Mälarenergi kört 54 tankbilar till Skästa hage med dricksvatten från Mälaren. Detta vatten har kopplats till reservoarerna under mark och nått kranarna den vägen.

Vad händer nu?

Bevattningsförbud gäller tills vidare.

  • Efter mejlet den 23 maj, gick förbrukningen i Skästa hage ner till 25–30 kubikmeter per dygn. Några dagar senare, under helgen i vecka 21, gick dock förbrukningen upp till 50 kubikmeter per dygn.
  • Den skadade brunnen har fortfarande en för hög salthalt. Situationen är inte stabil och alla i Skästa hage behöver bidra för att inte vattentäkten ska skadas permanent.
  • Mälarenergi kan inte fortsätta skicka tankbilar till Skästa hage i den omfattning som vi gjort i maj – det är inte hållbart, vare sig ur ekonomisk eller miljömässig synvinkel. Om förbrukningen drar iväg trots den senaste tidens information, måste andra åtgärder övervägas. Eftersom vattenförbrukningen varierar mellan olika fastigheter, kan en möjlig åtgärd vara att ta direkt kontakt med dem som förbrukar mest. En annan är att boende istället får hämta vatten i dunk.
  • Det är viktigt att alla använder vattnet på ett hållbart sätt. När det gäller vattning, är det klokt att samla regnvatten i en tunna och använda det (och även återanvända hushållsvatten från exempelvis dusch, matlagning och disk). Att duscha snabbt – varje minut i duschen drar 12 liter vatten – är ett annat tips liksom att ha en kanna vatten i kylen istället för att spola i kranen tills vattnet blir kallt. Fler tips och förslag finns på vår webb.

Vad innebär ett bevattningsförbud?

Det innebär att vattnet bara får användas för grundläggande hushållsbehov som personlig hygien, mat och dryck. Det är förbjudet att vattna med vattenspridare. Stationära pooler får inte fyllas med dricksvatten. Att vattna några plantor med vattenkanna är okej - gärna med regnvatten eller återanvänt hushållsvatten.