Gå till innehållet
Meny

Mätning och förbrukning

Ett system för automatisk mätaravläsning består i huvudsak av tre olika delar: terminal, uppsamlingsenhet och centralsystem. Dataöverföringen delas upp i två olika kommunikationssteg.

Så fungerar elmätaren, bild på mätare med förklaringar

Terminal

Den nya elmätaren registrerar din elförbrukning precis på samma sätt som din gamla. Naturligtvis kan du själv läsa av din nya mätare på samma sätt som tidigare för din egen uppföljning, men du ska inte skicka in några värden till Mälarenergi. Den nya elmätaren registrerar även spänningskvalitet och eventuella strömavbrott. Till mätaren kopplas en terminal, där all data som mätaren registrerar lagras. Uppgifterna i terminalen skickas sedan till uppsamlingsenheten. Hur ofta uppgifterna skickas beror på hur du ska faktureras.

Uppsamlingsenhet

Uppsamlingsenheten är en lokal enhet som ofta sitter i nätstationen i ditt område. Den samlar och lagrar data från upp till flera tusen mätare. Det är från uppsamlingsenheten som vi hämtar uppgifter om din förbrukning.

Centralsystem

Centralsystemet är placerat på vårt kontor i Västerås. Systemet hjälper oss att hålla reda på vilken mätare som sitter hos vilken kund, hur ofta den ska läsas av och vilka parametrar som ska läsas hem. Här kontrolleras även uppgifterna för att se till att all data är korrekt innan din faktura skrivs ut.

Kommunikationstekniker

Vi använder två olika tekniker för informationsöverföringen mellan din elmätare och uppsamlingsenheten: överföring via elnätet och radiokommunikation.

Radiokommunikation

I mätaren sitter en svag radiosändare (0,05 W) som sänder data till uppsamlingsenheten. Mätaren initierar aldrig någon egen trafik utan svarar bara när data begärs från uppsamlingsenheten, resten av tiden är modulen inaktiv och ingen trafik sänds. Överföringen sker på ett frekvensband på 444 MHz som Post- och Telestyrelsen har avsatt speciellt för mätaravläsning i Sverige. Tekniken levereras av Kamstrup Senea AB, och all utrustning är testad och godkänd enligt de krav som ställs på övrig hushållselektronik, som till exempel TV-apparater, mikrovågsugnar och radioapparater.

Överföring via elnätet

I mätaren sitter en modul som skickar en signal via vårt elnät. Signalen fångas sedan upp av uppsamlingsenheten som sitter i vår transformatorstation. Tekniken är långsammare än radiokommunikation, men signalen kan istället skickas längre sträckor. Systemlösningen heter Turtle och levereras av HM Power AB.

Från uppsamlingsenheten till centralsystemet

Uppsamlingsenheten är ansluten till Mälarenergi Stadsnät som snabbt och säkert överför uppgifterna om din elförbrukning till vårt centralsystem.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB