Gå till innehållet
Mälarenergi byter elmätare

Om radiostrålning och elmätare

Det finns en missuppfattning om att så kallade smarta elmätare (alltså elmätare som skickar din förbrukningsdata trådlöst) skulle vara en risk på grund av radiostrålning. Det stämmer inte, och här vill vi förklara hur elmätare fungerar och varför man inte behöver vara orolig för dem.

Mycket låg strålningsnivå

Strålningsnivåerna från en elmätare är mycket låga, på grund av låg sändareffekt och den intermittenta karaktären hos sändningarna. Nätverken är designade för att vara både energieffektiva och att minimera strålningspåverkan, vilket gör dem säkra för användning i bostäder och industriella miljöer.

Om du befinner dig två meter från en elmätare konstant i en månad, så motsvarar strålningen ett mobiltelefonsamtal på en halv minut.

Elmätarens sänder intermittent - alltså inte hela tiden. Det är en kort sändning på ungefär en sekund en gång i timmen. Övrig tid strålar den inte.

Elmätaren anpassar sig automatiskt för att minimera effekten. Om det finns andra elmätare i närheten, eller om avståndet till mottagningsstationen är kort, kommer den att sända med mindre effekt, vanligtvis mellan 1 och 500 milliwatt. Detta är betydligt lägre än många andra trådlösa teknologier som mobiltelefoner och Wi-Fi-routrar.

Strålar mindre än de flesta elapparater

Elmätaren är bara ytterligare en elapparat. Det finns många elapparater som kommunicerar trådlöst via radiovågor och skickar ut elektromagnetisk strålning, till exempel trådlöst internet, fjärrkontroller för trådlösa ringklockor och mobiltelefoner. En elmätare strålar mycket mindre än en mobiltelefon eller Wifi-router.

Jämförelse som visar att en elmätare strålar bara lite mer än en vanlig radio. Och mycket mindre än en smartphone.

 

 

Våra mätare uppfyller alla gränsvärden och säkerhetskrav

Elmätaren uppfyller alla krav för strålning. Den fjärravlästa elmätaren är CE-märkt och överensstämmer med alla europeiska och nationella krav för elektromagnetisk strålning.

Elmätaren har en elektrisk fältstyrka på 1,63 W/m2. Gränsvärdet är 4,48 W/m2 för den frekvens som våra mätare använder. Vi håller oss alltså under gränsvärdet med god marginal.

RF-mesh-nätverk måste följa regulatoriska standarder som fastställs av myndigheter som ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Dessa standarder sätter gränser för hur mycket effekt som får sändas, vilket bidrar till att hålla strålningsnivåerna inom säkra gränser.

Vi följer svensk standard i Bestämning av elektroniska och elektriska apparaters överensstämmelse med begränsningar avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz).

Vill du läsa mer kan du göra det på den oberoende organisationen ICNIRP:s webbplats.

Vad kan du göra om du ändå känner dig orolig?

Om du vill minimera radiostrålningen från din elmätare kan mätaren kompletteras med en extern antenn som installeras utanför huset. Du kan till och med lägga antennsladden i ett jordat rör. Antenn är något som vi kan sätta upp åt dig utan extra kostnad.

Elcentralen (ofta kallat säkringsskåpet) är inte detsamma som elmätaren. De ska inte sitta på samma ställe. Men i äldre fastigheter kan elmätaren ibland sitta i anslutning till elcentralen. Om du bor i en sådan fastighet kan du be en behörig elektriker att flytta ut mätplatsen utanför huset. Mälarenergi bekostar inga ombyggnationer av elcentraler.