Gå till innehållet

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Verksamheten finansieras främst av de avgifter som vi elproducenter och nätägare betalar för tjänsten nämligen att transportera el på stamnätet.

Svenska kraftnät höjer avgifterna från 1 januari 2021

Svenska kraftnät (Svk) höjer sina avgifter från 1 januari 2021 gentemot balansansvariga parter. Vi är en av dessa och behöver därför höja priset för samtliga våra kunder som har Fast pris-avtal, Mix-avtal och Avrops-avtal.

Varför höjer Svenska kraftnät sina avgifter?

Anledningen till höjningen är att det krävs en omställning av kraftsystemet. Vilken görs tillsammans med de nordiska och europeiska systemoperatörerna. Omställningen innefattar bland annat en ny nordisk balanseringsmodell och nya och förändrade systemdrifttjänster. De här förändringarna medför ökade kostnader och därmed också högre avgifter under de kommande åren. Åtgärden gör elmarknaden mer effektiv och säker i framtiden.

Vad är balansansvarig?

Elhandelsföretag måste leverera lika mycket el som deras kunder förbrukar. Det kallas balansansvar. Elhandelsföretaget kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe. Svenska Kraftnät har det slutliga balansansvaret i det svenska elsystemet.

Får vi göra den här typen av prishöjning?

I våra avtalsvillkor Lagstadgade avgifter omfattas denna typ av avgiftshöjning i ordet pålagor.

"Lagstadgade avgifter (överordnat Villkor gällande Fast elprisavtal) Om myndighet under avtalstiden beslutar om förändring i elcertifikatlagen, ändrad kvotplikt, pålagor och andra skattesatser samt Mälarenergis kostnad för elcertifikat ändras på grund av ändrad kvotplikt, kommer priset att justeras i enlighet med nya besluten, även under en innevarande bindningstid. Förändringarna meddelas innan justering genomförs genom särskilt meddelande till Kunden samt redovisas på Kundens faktura efter förändring."

Hur påverkar det mig som kund?

Höjningen på 0,22 öre/kWh exklusive moms (företagskund) och 0,275 öre/kWh inklusive moms (privatkund) kommer adderas i det totala elhandelspriset som redovisas på den månatliga fakturan. Tabellen visar exempel på hur höjningen påverkar elhandelspriset.

Privatkund (Priser inklusive moms)
2000 kWh per år 5000 kWh per år 20 000 kWh per år
5,50 kronor per år 13,75 kronor per år 55,00 kronor per år

 

Företagskund (Priser exklusive moms)
20 000 kWh per år 100 000 kWh per år 500 000 kWh per år
44 kronor per år 220 kronor per år 1100 kronor per år