Gå till innehållet

Energiförbrukning

I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi och har höga krav på komfort. Ingen vill vakna upp till en kall dusch eller komma till ett nedkylt kontor. Samtidigt måste vi minska energiförbrukningen för att skapa ett hållbart samhälle.

Minskad energiförbrukning

Vi är vana att ha kring 50-55 grader varmt tappvarmvatten och 20-21 grader lufttemperatur inomhus året om. Inte 21 grader bara på sommaren och kanske 15 på vintern. Samtidigt måste vår totala energianvändning minska så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. Hur går den ekvationen ihop?

För befintligt bestånd är energikartläggningar och energieffektiviseringar av byggnader och processer effektivt. På Mälarenergi har vi i genomsnitt sänkt energiförbrukningen hos våra kunder med 50-60 procent efter energieffektiviserande åtgärder. Det kan kompletteras med egenproduktion genom till exempel solceller.

Vid nyproduktion finns möjligheten att göra rätt från början, att reducera energianvändningen med smart byggnation. Designa byggnaden redan på ritbordet för så låg energianvänding som möjligt. Det minskar byggnadens belastning på såväl klimat som elnät. Om en byggnad är energieffektivt på riktigt avgörs av hur mycket energi den faktiskt använder. Där är byggnadens klimatskal alltjämt avgörande. Om en byggnad är ekologiskt hållbar är kopplat till hur mycket och vilken typ av jordresurser som behövts för att bygga och driva den.

Priset på el styrs av efterfrågan. Så även om förbrukningen över tid är den samma så finns mycket att vinna på att bygga energisystem som är öppna för styr och reglerlösningar. Till exempel kan energi sparas över dygnet i batterilager för användas när den mer behövs på morgon och kväll, eller för att jämna ut effekttoppar vid till exempel elbilsladdning. Om egenproduktion med solceller delas mellan flera fasigheter/boende och kan överföras till där den behövs i ett givet tillfälle ökar självanvändningsgraden.

En jämnare förbrukning över dygnet är en pusselbit till det hållbara samhället där produktionsresurser då kan användas mer effektivt.