Gå till innehållet
Ladugård med solceller på taket

Så gör du solenergi!

Solenergi är en utav de förnybara källorna vi kan ta tillvara på. Med energin från solen kan du försörja hela ditt hem. Låter det för bra för att vara sant? Nejdå, nedan förklara vi precis hur allt fungerar.

Från solstråle till solkraft

För att kunna producera solenergi behöver självklart installera solpaneler. Panelerna kan vara fristående eller monteras på taket av din fastighet. När panelerna sedan är på plats träffas de av solens strålar och strålarna omvandlas sedan till elektricitet.

Elen leds sedan vidare genom en kabel in i en växelriktare där elen görs om från likström till växelström. Växelriktaren kopplas till din elcentral och fördelas sedan ut i din bostad så att du kan ladda mobilen, rosta brödet till frukosten poppa popcorn i micron. Framförallt slipper du leva i mörker.

Producerar dina solpaneler mer el än vad du använder skickas överskottet ut på elnätet. Du kan få betalt för överskottet om du tecknar ett elproducentsavtal med ett elhandelsföretag.

Vill du sälja din överskottsel till oss på Mälarenergi? Här kan du läsa mer om ersättning för solenergi och här kan du skicka in en anmälan för avtal. Du kan även kontakta oss på 021-39 50 50.

Så producerar solcellerna mest el

För att producera så mycket solel som det bara går finns det ett par viktiga faktorer att tänka på.

  1. Vilket väderstreck ditt tak är i – söderläge är det bästa för att kunna producera så mycket el som möjligt per år. Öst- och västläge kan vara bättre för egen användning.
  2. Vilken lutning du har på dina solpaneler spelar också stor roll. Den bästa lutningen är mellan 35 till 50 grader, beroende vart i landet du bor.
  3. Skym inte dina solpaneler. Om det finns träd, andra byggnader, flaggstänger, skorstenar eller något annat som ger solpanelerna skugga kommer dina solceller att producera minder el.
  4. Håll dina paneler rena. Blir panelerna övertäckta av snö produceras ingen el. Samma sak gäller om de täcks av löv, mossa eller något annat. Se därför till att håll dina solpaneler rena.
  5. Vilken växelriktare du har. Se över verkningsgraden på din växelriktare. Verkningsgraden är hur stor del av solenergin som görs om till el till ditt hus och sjunker med åren. Räkna med att den måste bytas ut var 15 år för att få ut bäst effekt.

Mest är inte alltid bäst för privatpersoner

Som privatperson är det inte alltid mest som är bäst när det kommer till att producera solel. För privatpersoner rekommenderar vi att du inte producerar mer el än vad du gör av med på ett år. Anledningen är att du vill vara en så kallad microproducent för att behålla vissa förmåner.

Läs mer om att vara mikroproducent.

Visste du att...

Energin i solstrålarna som når jorden under en timme skulle kunna täcka hela världens energianvändning i ett helt år. Tyvärr kommer vi nog aldrig kunna ta vara på all den energin, men potentialen är.