Gå till innehållet

Kungsör värmeverk

HVC Kungsör

Hetvattencentralen producerar varje år cirka 40 GWh värme för leverans till fjärrvärmekunderna i Kungsörs kommun. Hela 99 procent av produktionen sker med förnybara energikällor.

Värmeverket i Kungsör har varit i drift sedan 1989. Från början eldades det nästan enbart med gasol. År 1998 byggdes en 5 MW biopanna samt rökgaskondenseringsanläggning på 1,2 MW för att ersätta gasol och 2005 tillkom en ny oljepanna för spets- och reservproduktion. Sedan 2006 är det Mälarenergi som äger anläggningen.

Fastbränslepannan, Panna 4, står för anläggningens baslastproduktion med cirka 85 procent av den totala värmeproduktionen. När det är kallt och värmebehovet ökar startas någon av de övriga pannorna med eldning av träpellets, tallbeckolja och eldningsolja.