Gå till innehållet

Välkommen till oss!

Efter 160 år står vi inför vår största utmaning – att anpassa verksamheten så vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Våra energi- vatten och bredbandslösningar är en viktig del i samhällets infrastruktur och kommer vara det lång tid framöver. Vi lovar därför att leverera energi med nettonoll utsläpp av fossil koldioxid senast 2035 genom att jobba hårade med innovation och hållbarhet. Tillsammans skapar vi en värld av möjligheter för alla som lever och verkar i Mälardalen.

Vi ska HIT

För att leverera energi med nettonoll utsläpp av fossil koldioxid senast 2035 jobbar vi utifrån våra tre kärnvärden, Hållbarhet, Innovation och Tillsammans.

Hållbarhet
Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i alla led och påverkar vårt arbete och alla beslut vi tar.

Innovation
Genom innovation hittar vi nya lösningar och utvecklar vårt erbjudande.

Tillsammans
Vi arbetar tillsammans med andra för att åstadkomma förändring och leverera energi med nettonoll utsläpp av fossil koldioxid senast 2035.

Var med oss på Resan mot noll!