Gå till innehållet
Barn och äldre utklädda som superhjältar

Visste du att vi har 130 olika befattningar hos oss?

Därför har vi som organisation ett ovanligt brett behov av kompetenser. Det innebär också att vi har en rad spännande jobb att erbjuda, inom allt ifrån produktion och drift, till marknad och försäljning.

Yrkesroller

 • 01. Ledare

  Inom ledarområdet kan du jobba som chef, teamledare eller gruppchef. Du har alltså en ledande roll där du antingen har personalansvar eller arbetsleder teamet i det dagliga arbetet. I dina uppgifter ingår att utveckla både verksamheten och människorna, och att organisera, leda och verkställa beslut är en stor del av din vardag. Några av befattningarna du kan ha inom området: VD, avdelningschef, enhetschef och teamledare.

  En chef är ansvarig för personal, verksamhet, ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Chefen ska bedriva ett tydligt och inspirerande ledarskap med syfte att utveckla människor och verksamhet. Du bör ha tidigare erfarenhet av ledarskap och en relevant utbildning för ditt område.

  Som teamledare leder och fördelar du det dagliga arbetet inom gruppen samt följer upp gruppens arbetsresultat och förmåga att uppfylla mål.

 • 02. Projekt

  Här kan du arbeta med projektledning, projektkoordination och inom vissa andra tjänster som kräver arbetsledning. Några roller du kan välja mellan är: projektledare, projektkoordinator, serviceledare och uppdragsledare.

  Som projektledare driver och samordnar du projekt i enlighet med projektbeskrivningen, med fokus på tid, kostnad och kvalitet. Du leder det dagliga arbetet, ser till att projektdeltagarna levererar resultat och ansvarar för dokumentationen. Du bör ha erfarenhet av projektmetodik och att leda projekt. Rollen hittar du bland annat inom Fibra, kommunikation, värme, elnät och it.

  En uppdragsledare driver bygg- och anslutningsuppdrag i vårt eldistributionsnät. Din uppgift är att planera det dagliga och långsiktiga arbetet för montörerna och vara länken mellan projektledare och de som utför produktionen. För jobbet bör du ha teknisk kompetens inom elkraft och några års erfarenhet av att leda projekt.

 • 03. Stab-/stöd- och specialistfunktioner, HR

  Du jobbar som stöd eller specialist inom HR-området.

  En HR-specialist är specialiserad inom funktioner som rekrytering, kompetens och employer branding. Du bör ha erfarenhet av att arbeta på en HR-avdelning samt utbildning inom beteendevetenskap; till exempel i personal- och arbetslivsfrågor.

  En HR-generalist har ett brett spann av arbetsuppgifter som chefsstöd med olika typer av personalärenden så som rehabilitering, grupputveckling, coachning, organisationsförändring, återväxtplanering, ledningsgruppsarbete och omställningar. För tjänsten behöver du utbildning och erfarenhet inom HR-området.

 • 04. Stab-/stöd- och specialistfunktioner, it

  Du arbetar som stöd eller specialist inom it-området med allt ifrån att supporta våra olika system till app-utveckling och systemadministration med konfiguration och löpande underhåll. Systemansvarig, it-tekniker, applikationsutvecklare, GIS-tekniker och systemingenjör är bara några av de tjänster du kan jobba med hos oss.

  Som systemansvarig ansvarar du för system inom din enhet, kontakt med leverantörer, problemlösning, uppdatering och effektivisering. Du tar även fram utbildnings- och upplärningsmaterial. Jobbet kräver teknisk systemkompetens.

  IT-supportteknikern sköter vår IT-helpdesk i första- och andralinjens support. Det innebär att du är IT-stöd för samtliga medarbetare i koncernen via mail och telefon. Du bör ha datateknisk utbildning och erfarenhet av att jobba i IT-helpdesk.

 • 05. Stab-/stöd- och specialistfunktioner, finans

  Du jobbar som stöd eller specialist inom finans, ekonomi eller inköp. Det innebär att du kan arbeta som till exempel controller, redovisningsekonom, ekonomiassistent, strategisk och taktisk inköpare eller lönespecialist.

  Som ekonomiassistent hanterar du löpande det ekonomiska arbetet samt kund- och leverantörsreskontra. Jobbet kräver en ekonomisk gymnasieutbildning.

  Lönespecialisten har hand om alla medarbetares löner, semester, pensioner och försäkringar. För den här rollen behövs en yrkesutbildning inom löneadministration.  

 • 06. Stab-/stöd- och specialistfunktioner, utveckling och

  Du arbetar som stöd eller specialist inom utvecklings- och kvalitetsområdet. Det kan alltså handla om såväl utveckling som kvalitetssäkring av våra tjänster, produkter och processer samt verksamheten i stort. Utvecklingsledare samt verksamhets- och affärsutvecklare är exempel på tjänster.

  I dina arbetsuppgifter som affärsutvecklare ingår att utföra försäljning mot uppsatta mål, identifiera nya kunder och segment samt utveckla affärslösningar som motsvarar våra kunders behov. Du bör ha koncernkompetens och vara väl insatt i koncernens produkt- och tjänsteportfölj.

  Som kvalitetsutvecklare leder du kvalitets- och projektarbetet med utvecklingen av processer och arbetssätt, effektivisering samt digitalisering. Tjänsten kräver erfarenhet av att leda projekt och förändringsarbete. 

 • 07. Stab-/stöd- och specialistfunktioner, assistent och administration

  Du jobbar som stöd eller specialist inom olika typer av administration och dokumentation. Vissa tjänster handlar även om att koordinera och assistera. Du kan till exempel arbeta som administratör, dokumentationssamordnare, assistent eller leveranskoordinator.

  En administratör sköter alla förekommande administrativa uppgifter som till exempel att skriva protokoll, ha hand om mötes- och utbildningsbokningar, göra resebeställningar samt planera event och konferenser. Tjänsten kräver erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.

 • 08. Stab-/stöd- och specialistfunktioner, arbetsmiljö, säkerhet och miljö

  I det här segmentet ingår stöd- och specialisttjänster inom arbetsmiljö-, säkerhets- och miljöfrågor. Du kan jobba som till exempel arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig, arbetsmiljöingenjör, elsamordnare eller incidentansvarig.  

  Som arbetsmiljöingenjör ansvarar du för samordning, drift och utveckling av koncernens arbetsmiljöprocess samt säkerställa att den lever upp till kraven på ett certifierbart system. Du ansvarar även för att koncernen bedriver ett enhetligt, systematiskt och lagenligt arbetsmiljöarbete samt arbetar aktivt för att förebygga och reducera ohälsa och risker. Du bör ha en arbetsmiljöutbildning och erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

  Som elsamordnare hos oss driver, utvecklar, kommunicerar och följer du upp regler, rutiner, roller och arbetsuppgifter gällande elarbeten och riskerna med dessa. Du ansvarar även för att säkerställa att verksamheten Elnät följer lagar och förordningar inom området, samt säkerställa att avdelningar och chefer såväl förstår som lever upp till det delegerade ansvaret.

 • 09. Drift och produktion

  Du ansvarar för driften av våra olika produktionsanläggningar, vilket innebär allt ifrån kontrollrumsarbete till att beräkna hur vi mest ekonomiskt kör våra anläggningar. Du sköter, övervakar och driftoptimerar men här finns även ingenjörstjänster som är inriktade på planering, analys, utvärdering och kvalificerade tekniska utredningar. Några exempel på tjänster är drifttekniker, produktionsingenjör, leveranskontrollant, processingenjör, miljöanalytiker och mätplatsspecialist.

  Driftteknikern har koll på driften av produktionsanläggningarna. Det betyder att det är du som driftar, övervakar och optimerar driftprocessen. Tjänsten innebär ofta skiftarbete. Du behöver en driftteknikerutbildning mot kraft, värme eller energi och gärna mot något av områdena kraftvärmeverk, vattenreningsverk, vattenproduktion, energitjänster eller distributionsnät.

 • 10. Konstruktion

  Dina arbetsuppgifter inkluderar att konstruera, göra ritningar och beräkna. Och du kan jobba som exempelvis elkonstruktör, mekanisk konstruktör, konstruktionsledare, automationsingenjör, processledare eller ritbiträde.

  En mekanisk konstruktör arbetar på vårt kraftvärmeverk med just mekanisk konstruktion. Jobbet kräver kunskaper i 3D och CAD, en flerårig teknisk utbildning i grunden och erfarenhet av konstruktionsarbete.

  En automationsingenjör arbetar med olika automationslösningar, programmering, projektering och kalkylering. Du har även en högskoleutbildning i bagaget samt arbetslivserfarenhet inom automation, projektering och programmering.

 • 11. Bygg och anläggning

  Här får du chansen att jobba med allt ifrån projektering, utredning och byggnationer till förvaltning av fastigheter. Några exempel på roller inom området är byggledare, projektör, VA-strateg, nätplanerare, byggsamordnare, fastighetsförvaltare och planeringsingenjör.

  Nätplaneraren har en central roll i arbetet med utvecklingen av en säker och effektiv elförsörjning. För att jobba som nätplanerare behöver du en bakgrund som civilingenjör, och då gärna inom elkraft, samt erfarenhet av nätanalys, beräkningar och nätsimulering.

  Byggledaren är ansvarig för genomförandet av projektuppdrag. Du fungerar som projektledarens förlängda arm och säkerställer att entreprenaden uppfyller målen. Tjänsten finns inom såväl FV, VA och fiber, samt kräver gymnasiekompetens inom bygg eller anläggning.  

 • 12. Underhåll och service

  Du arbetar med olika typer av underhålls- och servicearbeten på våra produktionsanläggningar. Det handlar bland annat om el-, mekaniker-, vvs-, tribologi och instrumentarbeten men här finns även ingenjörstjänster som är inriktade på planering, analys, utvärdering och kvalificerade tekniska utredningar. Du kan vara anställd som till exempel vaktmästare, fastighetstekniker, energitekniker, distributionselektriker, mättekniker eller anslutningsansvarig.

  I rollen som distributionselektriker ingår alla förekommande arbetsuppgifter inom distributionsnät, som till exempel ny- och ombyggnation, drift, underhåll, besiktningar och reparationer. För tjänsten behöver du en utbildning inom elkraftsteknik med inriktning mot montage eller installation.

  Som mättekniker arbetar du med fjärrinsamling av mätvärden för el, värme, vatten och undermätning. Du har en utbildning inom elteknik med inriktning mot elinstallation eller industriel.

 • 13. Marknad, sälj och kundrådgivning

  Du arbetar med olika typer av marknadsföring, kommunikation, försäljning och kundrådgivning. Det innebär att du kan ha roller som KAM-samordnare, kommunikationskoordinator, kundrådgivare, kommunikatör, innesäljare, säljsupport, affärsutvecklare och avtalsansvarig.

  Som kundrådgivare besvarar du inkommande kundärenden per telefon eller i personliga möten. Du har hand om det administrativa arbetet samt försäljningen av produkter och tjänster. För att jobba som kundrådgivare hos oss bör du ha en gymnasieutbildning samt erfarenhet av kundvård och service.

  En säljare är ansvarig för försäljningen av produkter och tjänster mot kund. Arbetet kräver gymnasieutbildning samt erfarenhet av försäljning.

  En VA-handläggare handlägger nyanslutningar och tillfälliga anslutningar för vatten och avlopp.

 • 14. Inköp

  Dina arbetsuppgifter går i första hand ut på att göra så kostnadseffektiva inköp som möjligt. Du sköter alltså förhandling, upphandling, direktinköp, logistik och strategisk inköpsplanering. Roller inom området kan vara strategisk inköpare, taktisk inköpare, inköpsassistent eller logistikutvecklare.

  Som strategisk inköpare jobbar du koncernövergripande med upphandlingsprojekt, juridiskt stöd, förhandlingar och avtalsteckning. Du har en teknisk eller ekonomisk eftergymnasial utbildning, kompletterad med några års relevant arbetslivserfarenhet inom industri eller offentlig verksamhet med inriktning mot inköp.

  Som taktisk inköpare är du inköpsavdelningens kontaktperson mot verksamheten. Du medverkar i de tvärfunktionella kategoriteam som finns samt är ett stöd för det strategiska inköpet. Du har en teknisk eller ekonomisk eftergymnasial utbildning.

 • 15. Materiel och lager

  Du jobbar med materielförsörjning, logistik och förrådshantering. Det är ditt ansvar att säkerställa att vi har de reservdelar och förbrukningsmateriel som behövs – i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Du kan arbeta som antingen materialadministratör eller förrådsarbetare.  

  Som materialadministratör ansvarar du för artikeladministration och lagerbokföring, samt deltar i olika typer av projekt. Du har en gymnasieutbildning, erfarenhet av arbete inom lager och lageradministration samt goda datakunskaper.

  I rollen som förrådsarbetare arbetar du med utlämning, mottagning, inventering, vård och kontroll av förrådsmaterialet. Jobbet ställer krav på gymnasieutbildning samt erfarenhet av förrådsarbete.