Gå till innehållet
Kvinnor som samtalar

Våra värderingar

Det är våra värderingar som lägger grunden för hela vår arbetskultur. Med deras hjälp får vi vägledning i hur vi ska agera mot varandra och omvärlden. Som när vi behöver fatta beslut, till exempel. Föreställ dig värderingarna som ett verktyg som kan hjälpa dig i vardagen – som en naturlig del i processen att bli en medlem i Mälarenergifamiljen.

Vi vill framåt.

För oss på Mälarenergi går affärsmässighet och samhällsnytta hand i hand. Våra leveranser är avgörande för såväl individer och familjer som företag. Därför strävar vi alltid framåt. Genom att sätta upp både kort- och långsiktiga mål söker vi hela tiden nya lösningar, samtidigt som vi effektiviserar och förbättrar vardagen omkring oss.

Vi är modiga.

Vi fattar beslut varje dag, både stora och små. Det är en viktig del av vår vardag. Att vara modig i vår bemärkelse handlar om att våga ta sig an, utreda och leda nya möjligheter, inte minst när det gäller teknik. Och med bra underlag står vi upp för det vi tror på och är ärliga med de utmaningar vi ser.

Vi bryr oss.

Vi tror på kraften i det personliga mötet och på att finnas nära våra kunder. Oavsett vilken av våra produkter eller tjänster du använder, ska du kunna känna dig trygg med att vi levererar och håller det vi lovat. Även miljön är en hjärtefråga och vi arbetar därför aktivt med hållbarhet på alla sätt vi kan. Minst lika viktigt är att vi medarbetare bryr oss om och respekterar varandra. En hälsosam arbetskultur förutsätter att vi är generösa med både kunskap och beröm.