Gå till innehållet

VA-utbyggnad till Gruffets Holme och Sjöhagen

Tre möjliga alternativ för VA-lösning till Gruffets Holme, Sjöhagen och Horn har utvärderats i en VA-utredning. Syftet med utredningen är att ge ett inriktningsbeslut kring val av VA-lösning för hela det aktuella området.

Gruffets holme och Sjöhagen är klassade som VA-utbyggnadsområden enligt Västerås kommuns VA-utvecklingsplan. Det innebär att områdena anses ha ett behov av en allmän VA-lösning senast år 2026.