Gå till innehållet
Elektriker från Mälarenergi Elnät framför en mottagningsstation

Kunskapsbanken om energi

Här har vi samlat fakta och kunskap om energi, vatten, el och fjärrvärme. 

El, elnät och säkerhet

Vilket elavtal är det bästa? Och hur elsäkrar man sitt hem? Detta och mycket mer hittar du i avsnittet om el. 

El och energi

Fjärrvärme och kyla

Här har vi samlat kunskap om hur du ställer in din värmeväxlare och hur fjärrvärme fungerar.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Vatten och avlopp

Lär dig ta hand om vårt gemensamma vatten, vattenanslutningar, mätare, och avlopp.

Vatten och avlopp

Solel och solceller

Solel och solceller, hur funkar det? Missa inte våra matnyttiga artiklar om solceller och solkraft.

Lär dig mer om solel

Miljö, hållbarhet och smart teknik

Klimat och miljö kan kännas som stora frågor, men det finns en hel del du själv kan göra. Lär dig mer om framtidens samhälle.

Miljö och hållbarhet

Lär dig allt om strömavbrott

Vad ska man göra om det blir strömavbrott eller värmeavbrott, och hur kan man förbereda sig för att klara det så bra som möjligt?

Strömavbrott
Illustration på vattensajten

Vattnets kretslopp

På Vattensajten får du följa vattnets väg från Mälaren hem till din kran, och sedan tillbaka till Mälaren via reningsverket.

Vattensajten
Illustration från elsajten

Så fungerar elnätet

Elsajten lär dig om elen, hur den produceras och vad man kan använda den till.

Elsajten

Så gör man ett riktigt gott kranvatten

Våra anläggningar

Kraftvärmeverket, reningsverket, vattenverket och våra vattenkraftstationer. 

Våra anläggningar

Hållbarhetsredovisningen

Så arbetar Mälarenergi med hållbarhet och miljö.

Hållbarhet

Senaste nytt från bloggen

Effektforum Västmanland – samverkan för en robust hållbar energiförsörjning

Att energisystemet – och i synnerhet elsystemet – är under press och utveckling är numera välkänt. Industriprocesser elektrifieras och transportsektorn ställer om – allt med målet att minska användning av fossila bränslen och minska klimatpåverkan. För Västmanland betyder det i klartext att vissa delar av länet, ibland ner på stadsdelsnivå, har utmaningar med att få […] Läs hela nyheten