Gå till innehållet
Luftledning el

Hur fungerar elnätet?

Om du bor i Västerås, Köping, Arboga eller Hallstahammar ägs elnätet av din kommun genom Mälarenergi Elnät AB. Sammanlagt är ni ungefär 100 000 som ingår i vår regionala kundkrets.

Man skulle faktiskt kunna likna elnätet vid ett vägnät. Det är vår uppgift att bygga, underhålla och se till att vägnätet är i prima skick. Trafiken på vägarna motsvarar i det här fallet elenergin som transporteras från elleverantörerna och hem till dig. Vi är ansvariga för den transporten men det är du som bestämmer vilken trafik som ska åka på vägarna. 

Stamnät, regionnät, lokalnät - och allt hänger ihop

I Sverige finns tre typer av elnät: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är elens motorväg genom landet. Det ägs av Svenska Kraftnät och levererar el till de mindre regionnäten. Vårt regionnät ägs och sköts av Vattenfall, och det är de som levererar el till lokalnätet. Mälarenergi ansvarar för lokalnäten i Västerås, Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar.

Ibland händer det att störningar på regionnätet påverkar oss på Mälarenergis lokalnät. Det beror på att elen till Mälarenergis nät kommer från regionnätet via ett antal mottagningsstationer. 

Egen och annan el

I stamnätet blandas den el som Mälarenergi producerar med den el som produceras av andra producenter. Tyvärr finns inga möjligheter att ”öronmärka” till exempel miljömärkt el och särskilja den på nätet.

Årligen hanterar och distribuerar vi cirka 1 900 GWh el i Mälarenergi Elnät.
1 GWh = gigawattimme = 1.000.000 kWh

Mälarenergis elnätsområde

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB