Gå till innehållet

Vad är effekt och varför blir det effektbrist?

 

Du har kanske hört att man pratar om effektbrist i Sverige. Men vad är effektbrist och hur kan det uppstå?

Egentligen handlar det om två problem: effektbrist – om produktionen inte kan täcka användningen och elnätskapacitetsbrist – trångt i elnätet.

Effektbrist kan uppstå när behovet av el i ett område är större än den mängd el som kan produceras för stunden. Effektbrist handlar alltså inte om hur mycket el som kan produceras totalt över en längre period – utan om hur mycket som produceras vid en viss tidpunkt. 

Elnätskapacitetsbrist är när behovet av el/effekt är större än vad det aktuella elnätet har kapacitet till. Det kan till exempel bero på att ledningarna från kraftstationerna i norra Sverige inte räcker till för att flytta så mycket el som skulle behövas till södra Sverige vid ett visst tillfälle. 

Vad är effekt?

Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Om du t.ex. använder stora elmotorer samt vattenkokare, spis, torktumlar, tork- och kylanläggningar samtidigt, så blir ditt effektuttag högt under just den tiden.

Om du istället använder sakerna efter varandra, så blir ditt effektuttag istället lågt under en längre tid, även om den totala energiförbrukningen blir densamma i båda fallen.

Hur kan jag minska min effekt?

Sprid ut ditt elanvändande. Det handlar framför allt om mer krävande apparater som torktumlare, spis och spabad till exempel. Att t.ex. släcka lampor har liten påverkan och spelar ingen roll för effekten.

Hur ska jag tänka om jag har elbil?

Det bästa, både för elnätet och den personliga ekonomin, är att ladda elbilen under en längre tidsperiod, med lägre effekt. Att helt enkelt begränsa din laddeffekt i största möjliga mån.

Förslagsvis laddar du bilen när du och din familj inte använder så många andra elprodukter. För många är en sådan tidpunkt på natten, men det kan variera beroende vilken uppvärmningsform du har eller vilka andra eldrivna produkter du använder.

Kraftvärmen en viktig del av lösningen

Kraftvärmen har en nyckelroll i att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för en trygg försörjning av el och uppvärmning till våra städer. Inte minst i Västerås där 98 % av fastighetena värms med fjärrvärme

Kraftvärme avlastar de på många platser ansträngda elnäten, samtidigt som fjärrvärmen frigör el att användas där den bättre behövs. Utan fjärrvärmen skulle vi ha mycket höga effektuttag från elnätet vintertid för en så simpel sak som uppvärmning. Det vid en tidpunkt då efterfrågan på el är som störst.