Gå till innehållet
Gran i skogen

Så fungerar fjärrvärme

I Västerås är 98 procent av alla fastigheter kopplade till fjärrvärme via 86 mil ledningar. Men Kraftvärmeverket i Västerås levererar också fjärrvärme till fastigheter i Hallstahammar, Kolbäck, Skultuna och Surahammar. Mälarenergi producerar även fjärrvärme i Kungsör.

Fjärrvärme - ett slutet kretslopp

Det smarta med fjärrvärme är att man bara behöver elda på ett ställe för att värma upp en mängd hus, därför heter det just fjärrvärme. Fjärrvärmesystemet bygger på ett slutet system, precis som ett kretslopp. Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen från en central anläggning. Från Kraftvärmeverket värms vatten till 65-110 ºC och pumpas sedan ut i ledningsnätet och vidare till de olika fastigheterna.

I varje fastighet finns en fjärrvärmecentral som överför fjärrvärmen till husets eget värmesystem, som i sin tur värmer vattnet i elementen. En modern fjärrvärmecentral är inte så stor som äldre centraler kan vara. Nu är de ca 100 cm höga och 60 cm breda och kan placeras på väggen i ett litet utrymme. Den låter inte, smutsar inte ner och kräver nästan inget underhåll eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög.

När dina element och ditt vatten är uppvärmt återvänder vattnet i returledningar till Kraftvärmeverket för att värmas upp igen. Kretsloppet är därmed slutet. Men det är inte slut där. I Västerås tar man vara på den återstående värmen i returledningarna som på vintern bidrar den till att hålla våra gator i centrum isfria.

Kraftvärmeverket

I Kraftvärmeverket produceras värme och el genom förbränning. För att minimera miljöpåverkan har vi på Mälarenergi fasat ut det mesta av de fossila bränslen, som kol och olja. Vårt mål är att 2020 vara helt fria från fossila bränslen. Istället satsar vi på förnybara bränslen som biobränsle från skogen och återvunna bränslen som hushållsavfall och träavfall. Ungefär hälften av de avfall vi använder som bränsle kommer från Västeråsregionen. Genom att elda med det avfall som inte kunnat återvinnas eller återanvändas kan vi utvinna den sista energin, istället för att bara slänga skräpet på deponi. En lösning som är bra för våra kunder – och för miljön.

Fjärrvärmecentralen

En fjärrvärmecentral för hela tiden över värmen (inte vattnet) från fjärrvärmenätet till huset. Därför behöver du inte någon varmvattenberedare. Du får obegränsat med varmvatten till dusch och bad för alla i hushållet genom fjärrvärmecentralen. Fjärrvärmecentralen installeras vanligtvis där fjärrvärmerören kommer in i ditt hus men du kan också ha den på annan plats. Den låter inte, smutsar inte ner och är inte stor, den ser ut som ett skåp som placeras på väggen (ca 100x60 cm). Med en ny fjärrvärmecentral finns smarta funktioner som ger dig möjlighet att styra värmen i ditt hus med till exempel en mobiltelefon. Men i grunden är en fjärrvärmecentral en enkel konstruktion. Därför har den lång livslängd, uppemot 25 år, med få delar som behöver bytas ut under tiden.

Fjärrvärmelagen

Den 1 juli 2008 trädde en ny fjärrvärmelag i kraft. Lagen ska i första hand stärka din ställning som kund och på samma gång öka insynen i fjärrvärmeverksamheten. Det är alltså framför allt förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget och dig som kund lagen avser.

Mer information om fjärrvärmelagen.