Gå till innehållet
Bergrum

Energilager i bergrum

Mälarenergi kommer att konvertera bergrum som tidigare var oljelager till energilager för fjärrvärme. Det blir troligen Europas största lager med hetvatten och står sig väl även i global jämförelse.

Investeringen görs för att kunna producera mer värme då förhållandena är som mest gynnsamma i våra produktionsanläggningar. För att kunna lagras och sedan förbrukas när kylan slår till, eller fungera som en pålitlig reserv då verksamheten behöver underhålla basproduktionen.

Fjärrvärme för två veckor

Vid fullt nyttjande kommer energilagret ge verksamheten ett tillskott av lagrad fjärrvärme på 13 GWh, tillräckligt för att förse Västerås fjärrvärmekunder under 2-4 veckor beroende på utetemperatur. 

Bergrummet som energilager kommer ge alla fjärrvärmekunder en ökad leveranssäkerhet, samtidigt som det ger Mälarenergi bättre planeringsmöjligheter och förutsättningar att optimera produktionen. Med ett så här stort värmelager kommer Mälarenergi dessutom kunna prioritera mer elproduktion när samhället behöver det som mest och på så sätt bidra till att avlasta den eleffektutmaning samhället står inför.

En investering för miljön

Med det nya energilagret kommer utsläppen av fossil koldioxid från Kraftvärmeverket minska ytterligare. En anledning till att projektet tilldelats 15 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket). Med bidraget landar den totala investeringen på 80 miljoner kronor. Projektet börjar med att bergrummen saneras från kvarvarande olja under 2021 för att vara i drift och kunna tas med som en del i produktionsplaneringen under början av 2024.

Fakta om bergrummet

Bergrummet består av tre oljebergrum byggda i början av 70-talet för lagring av eldningsolja 5. Den totala volymen är 300 000 kubikmeter som stått oanvända sedan 1985 då lagret togs ur drift. Konverteringen av bergrummen för lagring av hetvatten ger ett energilager på cirka 13 GWh. Tillräckligt för att leverera fjärrvärme till Västerås och närliggande orter under 2-4 veckor beroende på utomhustemperatur.