Gå till innehållet
Bergrummet med grundvatten

Energilager i bergrum

Mälarenergi konverterar ett bergrum som tidigare var oljelager till energilager för fjärrvärme. När bergrummet är klart kommer det att fungera som en ackumulatortank – en slags termos – som lagrar varmvatten för fjärrvärme. Med en volym på 300 000 kubikmeter varmvatten blir bergrummet troligen Europas största lager med hetvatten när det är i drift år 2024.

Bergrummet innebär både en ökad leveranssäkerhet till fjärrvärmekunderna, och  bättre planeringsmöjligheter och förutsättningar att optimera produktionen för Mälarenergi. Något som kommer minska utsläppen av fossil koldioxid från Kraftvärmeverket ytterligare.

En reserv av fjärrvärme för två veckor

Med energilagret kan kraftvärmeverket producera mer värme då förhållandena är som mest gynnsamma i våra produktionsanläggningar.  Den värmen lagras och kan sedan förbrukas när kylan slår till, eller fungera som en pålitlig reserv då verksamheten behöver underhålla basproduktionen.

Vid fullt nyttjande kommer energilagret ge verksamheten ett tillskott av lagrad fjärrvärme på 13 GWh, tillräckligt för att förse Västerås fjärrvärmekunder upp till 2 veckor beroende på utetemperatur.

Kan fortsätta producera el även när det är kallt

Med ett så här stort värmelager kommer Mälarenergi dessutom kunna prioritera mer elproduktion när samhället behöver det som mest och på så sätt bidra till att avlasta den eleffektutmaning samhället står inför.

Kraftvärmeverket i Västerås producerar både fjärrvärme och el samtidigt. Vid kallt väder prioriteras produktionen av värme över el. Bergrummet gör att man istället kan använda det lagrade varmvattnet till fjärrvärmesystemet under kalla dagar, vilket frigöra mer utrymme för elproduktion när den behövs som mest.

Vid maximal produktion kan kraftvärmeverket producera 155 MW – det motsvarar effekten från 200 vindkraftverk en normalblåsig dag.

En investering för miljön

Genom en jämnare och mer optimerad värmeproduktion beräknas utsläppen av fossil koldioxid från kraftvärmeverket minska med ytterligare 1600 ton. En anledning till att projektet tilldelades 15 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket).

Konverteringen av bergrummet

Bergrummen har under 2022 sanerats från den olja som funnits kvar. Under 2023 kommer de nya processystemen installeras. Anläggningen beräknas vara i drift och kunna tas med som en del i produktionsplaneringen under våren 2024.

Fakta om bergrummet

Bergrummet består av tre oljebergrum byggda i början av 70-talet för lagring av eldningsolja 5. Den totala volymen är 300 000 kubikmeter som stått oanvända sedan 1985 då lagret togs ur drift. Konverteringen av bergrummen för lagring av hetvatten ger ett energilager på cirka 13 GWh. Tillräckligt för att leverera fjärrvärme till Västerås och närliggande orter upp till 2 veckor beroende på utomhustemperatur.

Mer om bergrummet: 

Bergrum ger möjlighet att skapa el utan nya kraftverk

Sveriges televisions reportage om bergrummet