Gå till innehållet

Tillgänglighet på Mälarenergis webbplats

För oss på Mälarenergi är tillgängligheten viktig och vi strävar efter att alla besökare ska få tillgång till informationen. Därför har webbplatsen anpassats tekniskt med hänsyn till tillgängligheten, med stöd för att navigera utan mus, tydligare kontraster, dolda länkar för att hoppa över innehåll samt större klickytor. Men det finns fortfarande mer att göra, och därför kommer ytterligare förbättringar att ske efter hand.

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Mälarenergi lät 2019 göra en genomlysning av webbplatsen, inklusive Mitt Mälarenergi, med anledning av tillgänglighetsdirektivet. Genomlysningen visade att webbplatsen i stort är tillgänglig. De tekniska brister som identifierades då har  åtgärdats.

Det här innebär att malarenergi.se ska vara möjlig att använda med hjälpmedel och möjlig att uppfatta. Det finns dock vissa kända brister. En del av dem åtgärdas löpande, men andra kommer att hanteras i ett planerat webbutvecklingsprojekt. I det projektet kommer tillgänglighet att vara en grundförutsättning.

  • Flera bilder saknar alternativa texter. Åtgärdas löpande.
  • Kontrasterna mellan bakgrund och text är för dålig på vissa ställen (Vattensajten). Kan åtgärdas vid eventuell uppdatering.
  • Klickytorna hamnar fel när man zoomar över 200 procent (Vattensajten)
  • Kontrasten på vissa puffar är dålig beroende på bakgrundsbild.
  • Mitt Mälarenergi är responsiv och fungerar i mobiltelefon men inte optimalt på en 320px bred skärm.
  • Chattfunktionen, som är en tredjepartslösning, fungerar inte optimalt när man bara använder tangentbordet. Här för vi en dialog med leverantören.
  • Det finns kod som inte validerar med ett testverktyg, men som vi valt att behålla för att sidan ska fungera korrekt. Det inkluderar kod som ska öka tillgängligheten.
  • Det finns många PDF-dokument på webbplatsen. Dokument som publicerats före 2018 har inte kontrollerats. De flesta nyare dokumenten har gjorts tillgängliga, men det är också ett fortlöpande arbete.Undantaget är bläddringsbara utgåvor av Nonstop, de kommer inte att åtgärdas eftersom innehållet oftast finns att läsa på blogg.malarenergi.se/
  • Filmer på webbplatsen ska vara textade, men det kan fortfarande finnas filmer som åtgärdas fortlöpande. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

 Till Myndigheten för digital förvaltning (extern länk som öppnas i nytt fönster)

Synpunkter på tillgängligheten