Gå till innehållet
Meny

Avtalsvillkor elhandel

Du hittar avtalen för alla våra produkter i våra egna avtalsvillkor. Dessa är komplement till
elbranschens Allmänna avtalsvillkor för konsument, vilka vi givetvis tillämpar.

Allmänna avtalsvillkor

De Allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 K, är framtagna enligt en överenskommelse mellan
Konsumentverket och branschorganisationen Svensk Energi, i syfte att stärka din ställning på elmarknaden. Förutom regleringen om månadsavläsning följer de också andra regeländringar.

Här nedan hittar du samtliga avtalsvillkor. De allmänna villkoren som är märkta som reviderade, gäller från och med 1 juli 2015.