Gå till innehållet

Våra avtalsvillkor

Du hittar avtalen för alla våra produkter i våra egna avtalsvillkor. Dessa är komplement till
elbranschens Allmänna avtalsvillkor för konsument, vilka vi givetvis tillämpar.

Allmänna avtalsvillkor

De Allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 K, är framtagna enligt en överenskommelse mellan
Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen Sverige, i syfte att stärka din ställning på elmarknaden. Förutom regleringen om månadsavläsning följer de också andra regeländringar.

Under menyn Avtalsvillkor hittar du samtliga avtalsvillkor. De allmänna villkoren som är märkta som reviderade, gäller från och med 1 juli 2015. Villkoren märkta rev 2 börjar tillämpas 1 april 2019.

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)