Gå till innehållet
Vindkraftverk som producerar el

Ursprungsgarantier- vad är det?

Ursprungsgarantier garanterar ursprunget på din el. De kan utfärdas för alla typer av el och visar alltså vilken typ av energikälla elen kommer från.

Varför finns ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantierna finns för att elkunder ska kunna veta elens ursprung. Men även för att de som producerar el ska kunna visa var deras el kommer ifrån. Ursprunget kan vara allt från exempelvis vattenkraft till kärnkraft. Ursprungsgarantierna utfärdas av Energimyndigheten och är elektroniska handlingar som kan köpas och säljas på en öppen marknad. De som handlar med ursprungsgarantierna på den marknaden är elproducenter och elhandelsföretag. Som kund hos oss kan du välja mellan ursprungen vattenkraft, vindkraft eller solkraft. Det innebär att vi som elhandelsföretag ser till att köpa in och annullera tillräckligt med ursprungsgarantier för de olika ursprungen beroende vad ni som kunder väljer att köpa.

Producera el och sälja ursprungsgarantier

För att en elproducent ska få ursprungsgarantier måste man bli godkänd av Energimyndigheten och skaffa ett Cesar-konto. Som elproducent får man en ursprungsgaranti för varje producerad MWh (megawattimme) och dessa samlas på Cesar-kontot. Sedan kan man sälja sina ursprungsgarantier på marknaden för ursprungsgarantier till elhandelsföretag som sedan använder ursprungsgarantierna för att ursprungsmärka den sålda elen till sina kunder. Priset för ursprungsgarantierna sätts på marknaden mellan köpare och säljare.

Använda ursprungsgarantier annulleras

När du som kund har köpt ursprungsmärkt el från ett elhandelsföretag så måste elhandelsföretaget annullera ursprungsgarantier motsvarande din elförbrukning. Annulleringen görs för att kunna säkerställa att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.

Publicerad av: Mälarenergi AB (elhandel)