Gå till innehållet
Vindkraftverk som producerar el

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

Visste du att all el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet? Du kan aldrig välja ditt elnätsföretag, du blir kund hos det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Du kan däremot fritt välja vilket elavtal du vill ha hos valfritt elhandelsföretag. Prissättningen på elmarknaden baseras på den fysiska elbörsen Nord Pool och den finansiella elbörsen Nasdaq.

Elnät och elhandel två olika saker

Din elkostnad är uppdelad i tre olika delar: el, elnät och skatter. Du kan påverka ditt elpris själv, men det finns även faktorer som reglerar vissa kostnader i ditt elpris. 

Du kan välja elhandelsföretag

I Sverige kan du som kund välja fritt vilket elhandelsföretag du vill ha elavtal hos. Men så har det inte alltid varit. 1996 avreglerades den svenska elmarknaden och samma år blev svenska staten delägare i den norska elbörsen Nord Pool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna (förutom Island) senare har anslutit sig till. Tack vare denna avreglering kan du som kund idag välja själv vilket elhandelsföretag du vill köpa din el från.

Fortfarande monopol på elnätet

Monopolet på elnätet, det vill säga ledningarna och kablarna som leder elen hem till dig, finns fortfarande kvar. Idag ägs elnätet i Sverige av olika elnätsföretag. Det innebär att det är olika elnätsleverantörer på olika platser i landet. Det kan dock bara var en elnätsleverantör inom ett visst geografiskt område. På nätområden.se kan du hitta vem som äger elnätet där du bor. Elnätsägaren bestämmer även själv över sina elnätspriser. Priserna är dock övervakade av Energimarkandsinspektionen som ser till att de inte blir oskäligt höga.  

Energiskatten som alla betalar läggs på elnätsfakuran - mer info om energiskatten finns här.

Hur sätts elpriset?

Prissättningen på elmarknaden baseras på den fysiska elbörsen Nord Pool och den finansiella elbörsen Nasdaq. Om tillgången är dålig – till exempel om vattenkraftverken har för lite vatten i magasinen eller när kärnkraftverken inte kan producera för fullt – går spotpriset omedelbart upp. Eftersom vår nordiska elmarknad är så nära sammankopplad med Europas elmarknader, påverkas elpriset även av vad som händer där. 

Läs mer om vilka faktorer som påverkar elpriset här!

Hur påverkas ditt elpris?

Ditt elpris styrs i huvudsak av tre saker; tillgång, efterfrågan och elnätets kapacitet. Tillgång och efterfrågan hör dels ihop med vilket pris elen har på elbörsen men även hur stor efterfrågan på el är i ditt elnätsområde. I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas, vilket gör att elpriset sannolikt kommer att bli dyrare för de som bor eller har företag där. I norra Sverige är det tvärtom, där produceras det mer el än vad som förbrukas, och därmed blir elhandelspriset sannolikt lägre än i övriga Sverige.

Vill du se vad ditt elpris är? Klicka in dig på vår digitala tjänst Teckna elavtal

Vill du veta mer om de fyra elområdena? Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbsida.

Elcertifikat ingår i elpriset

Hos oss på Mälarenergi ingår avgiften för elcertifikat i din elkostnad. Avgiften är lagstiftad och bidrar till att elproducenter i allt större utsträckning väljer att satsa på förnybara energikällor.

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)