Gå till innehållet
Vindkraftverk som producerar el

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

Visste du att all el går in i ett gemensamt elnät och sedan distribueras ut över hela landet? Ditt elnätsföretag kan du aldrig välja, utan du blir kund till det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Vilket elhandelsföretaget du vill ha ett elavtal hos kan du däremot välja fritt. Prissättningen på elmarknaden baseras på den fysiska elbörsen Nord Pool och den finansiella elbörsen Nasdaq.

Elnät och elhandel två olika saker

Enkelt sagt är din elkostnad uppdelad i tre olika delar: elen, elnätet och skatter. Här nedan kommer vi att reda ut vad du själv kan påverka i ditt elpris men också vem som reglerar vissa kostnader i ditt elpris. 

Du kan välja elhandelsföretag

I Sverige kan du som kund välja fritt vilket elhandelsföretag du vill ha elavtal hos. Men så har det inte alltid varit. 1996 avreglerades den svenska elmarknaden och samma år blev svenska staten delägare i den norska elbörsen Nord Pool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna (förutom Island) senare har anslutit sig till. Tack vare denna avreglering kan du som kund idag välja själv vilket elhandelsföretag du vill köpa din el från.

Fortfarande monopol på elnätet

Monopolet på elnätet, det vill säga ledningarna och kablarna som leder elen hem till dig, finns fortfarande kvar. Idag ägs elnätet i Sverige av olika elnätsföretag. Det innebär att det är olika elnätsleverantörer på olika platser i landet. Det kan dock bara var en elnätsleverantör inom ett visst geografisk område. Elnätsägaren bestämmer även själv över sina elnätspriser. Priserna är dock övervakade av Energimarkandsinspektionen som ser till att de inte blir oskäligt höga.  

Hur sätts elpriset?

Prissättningen på elmarknaden baseras på den fysiska elbörsen Nord Pool och den finansiella elbörsen Nasdaq. Om tillgången är dålig – till exempel om vattenkraftverken har för lite vatten i magasinen eller när kärnkraftverken inte kan producera för fullt – går spotpriset omedelbart upp. Eftersom vår nordiska elmarknad är så nära sammankopplad med Europas elmarknader, påverkas elpriset även av vad som händer där. 

Läs mer om vilka faktorer som påverkar elpriset här!

Hur påverkas ditt elpris?

Ditt elpris styrs i huvudsak av tre saker; tillgång, efterfågan och elnätets kapacitet. Tillgång och efterfrågan hör dels ihop med vilket pris elen har på elbörsen men även hur stor efterfrågan på el det är i ditt elnätsområde. I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas, vilket gör att elpriset sannolikt kommer att bli dyrare för de som bor eller har företag där. I norra Sverige är det tvärtom, där produceras mer el än vad som förbrukas, och därmed ser man att elhandelspriset sannolikt kommer att bli lägre än i övriga Sverige.

Vill du se vad ditt elpris är? Klicka in dig på vår digitala tjänst Teckna elavtal

Vill du veta mer om de fyra elområdena? Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbsida.

Elcertifikat ingår i elpriset

Hos oss på Mälarenergi ingår avgiften för elcertifikat i din elkostnad. Avgiften är lagstiftad bidrar till att elproducenter i allt större utsträckning väljer att satsa på förnybara energikällor.

Höjd kvotplikt från 2016

Den 21 oktober 2016 beslutade riksdagen att höja kvotplikten för elcertifikat för att uppnå det nya målet gällande förnybar elproduktion. Beslutet innebär att du som kund måste köpa fler elcertifikat för den el du använder. Alla avtal med fast och mixat elpris tecknade innan den 21 oktober 2015, och som gäller 2016 och framåt, har för låg elcertifikatsavgift och kommer därför justeras med en höjning per använd kilowattimme (kWh).

I tabellen här nedanför redogörs höjningen utifrån när elavtalet löper ut i öre per kilowattimme. Observera att höjningen endast gäller Fastpris- och Mixprisavtal ingångna före 21 oktober 2015.

Avtalets utgång Ökning av elcertifikatavgiften per använd kilowattimme
2016 2,01 öre/kWh
2017 2,11 öre/kWh
2018 2,21 öre/kWh
2019 2,30 öre/kWh
2020 2,29 öre/kWh

Ökad elkostnad utifrån årsförbrukning i kronor per månad

Avtalets utgång Årsförbrukning 2 MWh Årsförbrukning 5 MWh Årsförbrukning 20 MWh
2016 3,35 8,38 33,50
2017 3,52 8,79 35,17
2018 3,68 9,21 36,83
2019 3,83 9,58 38,33
2020 3,82 9,54 38,17

Priserna är inklusive moms.

Energiskatter

Din energiskatt påverkas av var i landet du bor. Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, med några undantag. Varje år ska energiskatten på el räknas om med konsumentprisindex juni till juni och beslutas av Sveriges Riksdag.

Höjd energiskatt på el från 1 juli 2017

Den 1 juli 2017 höjdes energiskatten på ek med 3 öre per kWh till 32,5 öre per kWh exklusive moms efter Riksdagens beslut. Även den lägre energiskatten, glesbygdskatten, på el i vissa kommuner i norra Sverige höjs även den med 3 öre per kWh till 22,9 öre per kWh exklusive moms. Rätt till glesbygdsskatten har konsumenter och företag inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna.

Aktuella skattesatser på el från 1 juli 2017

  1. 32,5 öre/kWh exklusive moms (40,63 öre/kWh inklusive moms) för de flesta kunder i Sverige.
  2. 22,9 öre/kWh exklusive (28,63 öre/kWh inklusive moms) för konsumenter och näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna.

Skattesatser på el från 1 januari 2017 till 30 juni 2017

  1. 29,5 öre/kWh exklusive moms (36,88 öre/kWh inklusive moms) för de flesta kunder i Sverige.
  2. 19,9 öre/kWh exklusive (24,88 öre/kWh inklusive moms) för konsumenter och näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna.

Indexomräkning av energiskatt på el från 1 januari 2018

Varje år gör regeringen en indexomräkning av energiskatten på el och för 2018 är energiskatten beslutad att vara 41,38 öre/kWh inklusive moms (33,1 öre/kWh exklusive moms). Har du skatteavdrag som boende i vissa kommuner i norra Sverige blir din energiskatt 29,38 öre/kWh inklusive moms (23,5 öre/kWh exklusive moms).

Kommuner med glesbygdskatt

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Ävldalen har reducerad energiskatt. Den reducerade energiskatten gäller för konsumenter och företag inom tjänstesektorn.

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)