Gå till innehållet
Meny

Vad kostar din elnätsanslutning?

Här kan du läsa den aktuella prislistan, beroende på vilken säkring du har. Priserna gäller år 2016. Alla priser är inklusive moms.

Säkringsabonnemang

 Kategori/MätarsäkringFast avgift kr/månElöverföring öre/kWh
Lägenhet 73,75 22
16A 150 22
20A 177,5 22
25A 217,5 22
35A 300 22

Tillfälliga anläggningar och byggkrafter

Säkringsstorlek (A) 
16-63 3 750 kr
80-250 6 250 kr
> 315 10 000 kr

Fast nyanslutning - Lågspänning

(Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt)

  Säkringsstorlek (A)0-200 m200-600 m600-1200 m1200-1800 m
16-25 A 27 625 kr 27 625 kr +
236,25 kr/m
122 125 kr +
140 kr/m
206 125 kr+
208,75 kr/m
35 A  33 875 kr 33 875 kr +
236,25 kr/m
28 375 kr +
140 kr/m
121 375 kr +
208,75 kr/m
50-63 A 51 375 kr 51 375 kr +
236,25 kr/m
145 875 kr +
140 kr/m
229 875 kr +
208,75 kr/m

Vad ingår i elnätspriset?

Elnätsavgiften som du betalar till ditt lokala nätföretag består av tre delar: kostnader som uppstått i stamnätet, regionnätet och lokalnätet.

Stamnätstariffen

Stamnätstariffen skiljer sig åt beroende på var du bor, och består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på stamnätets energiförluster.

Regionnätstariffen

Regionnätstariffen är oberoende av avstånd och baseras istället på lokalnätets spänningsnivå och antalet gränspunkter (det vill säga lokalnätets mottagningsstationer).

Lokalnätets tariff

Lokalnätets tariff inkluderar tjänster för överföring av el, förvaltning, drift och underhåll av nätet, samt mätning och rapportering av elen. I elnätsavgiften ingår också de avgifter som lokalnätet betalar till överliggande nät (region- och stamnätet). Även här påverkas nätavgiften av de överliggande nätens fördelning mellan fast och rörlig avgift.

Elnätsavgiften påverkas dessutom av hur förbrukningen sker. Två kunder kan ha samma årsförbrukning men olika storlek på sina säkringar. Den kund som har störst säkring på grund av större effektuttag, får då också betala en högre nätavgift.

I den fasta abonnemangsavgiften ingår även myndighetsavgifterna (Nätmyndigheten 3 kr, Elsäkerhet 6 kr, Elberedskap 45 kr) och momsen (25%).