Gå till innehållet
Meny

Elnätspriser

Här kan du läsa den aktuella prislistan, beroende på vilken säkring du har. Priserna gäller från 2020-07-01. Alla priser är inklusive moms.

Säkringsabonnemang

 Kategori/MätarsäkringFast avgift kr/månElöverföring öre/kWh
Lägenhet 102,50 22,50
16A 220 22,50
20A 285 22,50
25A 340 22,50
35A 395 22,50

 

Priser inmatning max effekt 1 500 kW

  KategoriFast avgift kr/månadInmatningsersättning låglast öre/kWhInmatningsersättning höglast öre/kWh
Lågspänning (0,4 kV) 168,75 2,375 11,375
  1. Särskilt abonnemang för förbrukning till anläggningen ska finnas.
  2. En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han matat in på systemet.

 

Tillfälliga anläggningar och byggkrafter

Säkringsstorlek (A) 
16-63 4 063 kr
80-250 21 250 kr
> 315 31 250 kr

 

Fast nyanslutning - Lågspänning

(Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt)

Energimarknadsinspektionen har höjt sina schablonbelopp för anslutningsavgifter under våren 2019 och nu anpassar vi våra anslutningsavgifter med anledning av denna ändring.
Se de nya anslutningsavgifterna nedan. Dessa gäller från 2019-06-01 och kan även laddas ned via prislistan i PDF på denna sida.

  Säkringsstorlek (A)0-200 m200-600 m600-1200 m1200-1800 m
16-25 A 36 250 kr 36 250 kr +
310 kr/m
160 250 kr +
678 kr/m
566 750 kr+
411 kr/m
35 A 44 375 kr 44 375 kr +
310 kr/m
168 375 kr +
678 kr/m
574 875 kr +
411 kr/m
50-63 A 67 125 kr 67 125 kr +
310 kr/m
191 125 kr +
678 kr/m
597 625 kr +
411 kr/m

 

Vad ingår i elnätspriset?

Elnätsavgiften som du betalar till ditt lokala nätföretag består av tre delar: kostnader som uppstått i stamnätet, regionnätet och lokalnätet.

Stamnätstariffen

Stamnätstariffen skiljer sig åt beroende på var du bor, och består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på stamnätets energiförluster.

Regionnätstariffen

Regionnätstariffen är oberoende av avstånd och baseras istället på lokalnätets spänningsnivå och antalet gränspunkter (det vill säga lokalnätets mottagningsstationer).

Lokalnätets tariff

Lokalnätets tariff inkluderar tjänster för överföring av el, förvaltning, drift och underhåll av nätet, samt mätning och rapportering av elen. I elnätsavgiften ingår också de avgifter som lokalnätet betalar till överliggande nät (region- och stamnätet). Även här påverkas nätavgiften av de överliggande nätens fördelning mellan fast och rörlig avgift.

Elnätsavgiften påverkas dessutom av hur förbrukningen sker. Två kunder kan ha samma årsförbrukning men olika storlek på sina säkringar. Den kund som har störst säkring på grund av större effektuttag, får då också betala en högre nätavgift.

I den fasta abonnemangsavgiften ingår även myndighetsavgifterna (Nätmyndigheten 5,44 kr, Elsäkerhet 12,75 kr, Elberedskap 49 kr) och momsen (25%).

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB