Gå till innehållet

Manuell förbrukningsfrånkoppling - vad innebär det?

För att kraftsystemet ska fungera behöver elnätet vara i balans. Det måste alltså vara en balans mellan elproduktion och elförbrukning. Om det inte är balans riskerar elnätet att kollapsa. 

För att hålla elnätet i balans kan en Manuell förbrukningsfrånkoppling behöva göras. Det innebär att elnätsföretag kan beordras av Svenska kraftnät att stänga av elen till lägre prioriterade områden, exempelvis bostadsområden. Det blir alltså ett planerat strömavbrott. 

Inför vintern 2022/2023 har Svenska kraftnät gått ut med en varning om att det kan bli aktuellt med Manuell förbrukningsfrånkoppling i Sverige.

Svenska kraftnät bedömer just nu risken för Manuell förbrukningsfrånkoppling som reell - men sannolikheten för att det händer i just Mälarenergis elnätsområde är ändå relativt låg. 

Vi förstår att Manuell förbrukningsfrånkoppling väcker många frågor. Vi svarar på de vanligaste frågorna nedan.

Vill du ha mer ingående information om Manuell förbrukningsfrånkoppling kan du besöka Svenska kraftnät och Energimyndigheten.

Vanliga frågor och svar om Manuell förbrukningsfrånkoppling

 • Vad är Manuell förbrukningsfrånkoppling?

  Manuell förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen.

  Läs mer om Manuell förbrukningsfrånkoppling hos Svenska Kraftnät

 • Finns det risk för en Manuell förbrukningsfrånkoppling i elnätet?

  Ja, om effektbrist skulle uppstå finns det en reell risk för Manuell förbrukningsfrånkoppling - men sannolikheten för att det händer i just vårt elnätsområde är ändå relativt låg. 

 • Varför görs en Manuell förbrukningsfrånkoppling?

  Manuell förbrukningsfrånkoppling är ett sista verktyg för att undvika att elnätet kollapsar.

 • Vad skulle en Manuell förbrukningsfrånkoppling kunna innebära för dig?

  Om Svenska kraftnät skulle besluta om Manuell förbrukningsfrånkoppling kan du komma att drabbas av ett kontrollerat strömavbrott. Om det inte är ett akut läge kommer Svenska kraftnät att - dagen innan - informera oss på Mälarenergi om att det finns risk för frånkoppling. Då finns det fortfarande en chans för oss att tillsammans dra ner elförbrukningen - för att undvika att den Manuella förbrukningsfrånkopplingen faktiskt behöver genomföras.

  Här kan du läsa mer om hur du kan minska din elförbrukning

 • Hur kommer berörda kunder att informeras vid en Manuell förbrukningsfrånkoppling?

  Mälarenergi kommer att göra allt vi kan för att informera våra berörda kunder, i samarbete med Svenska kraftnät och andra myndigheter. Vi kommer att informera via SMS, webb och Facebook.

  För att få SMS av oss behöver du anmäla dig till vår avbrottsinformation. Det gör du genom att logga in på Mitt Mälarenergi.

  Om en Manuell förbrukningsfrånkoppling måste genomföras skyndsamt kan vi inte garantera att informationen hinner nå alla berörda i förhand.

 • Vad gör jag om min el stängs av?

  Vad som händer vid en eventuell Manuell förbrukningsfrånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Du kan läsa mer om hur du kan förbereda dig på ett strömavbrott här på Mälarenergi.se eller hos Krisinformation.se

 • Behöver jag stänga av mina apparater vid en Manuell förbrukningsfrånkoppling?

  Om en Manuell förbrukningsfrånkoppling sker är det bra om du stänger av och drar ut kontakterna på dina apparater. När elen sedan kopplas på igen kommer de avstängda apparaterna att minska belastningen på elnätet. På så vis minskar risken för att en ny Manuell förbrukningsfrånkoppling behöver göras.

 • Kan jag bidra till minskad risk för Manuell förbrukningsfrånkoppling?

  Genom att använda mindre el, eller flytta elanvändningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans kan vi då sänka elpriserna och minska risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

  Här kan du läsa mer om hur du kan minska din elkonsumtion

 • Vad betyder effektbrist?
 • Vem bestämmer om en Manuell förbrukningsfrånkoppling ska ske?

  Det är Svenska kraftnät som ansvarar för den typen av beslut – om vi behöver koppla bort, hur mycket som behöver kopplas bort och hur länge. 

 • Vem bestämmer vem som ska prioriteras vid en Manuell förbrukningsfrånkoppling?

  Det är kommuner, elnätsbolag, statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. Denna metod för prioritering kallas Styrel. I händelse av att Svenska kraftnät måste beordra en Manuell förbrukningsfrånkoppling ska elnätsbolagen i största möjliga mån sträva efter att genomföra frånkoppling efter prioriteringsunderlag och utifrån rådande situation.

  Läs mer om Styrel hos Energimyndigheten

 • Vad är Styrel?
 • Har jag rätt till avbrottsersättning i samband med Manuell förbrukningsfrånkoppling?
 • Kan jag starta alla mina apparater nu när strömmen är tillbaka efter en Manuell förbrukningsfrånkoppling?

  Om du har upplevt en Manuell förbrukningsfrånkoppling och strömmen kommit tillbaka är det bra om du är försiktig med att använda mycket el. Vänta gärna ett tag innan du startar alla apparater igen och allra viktigast är att du inte startar allt samtidigt. Det ökar risken att drabbas av en Manuell förbrukningsfrånkoppling igen. 

  Se därför gärna till att stänga av dina apparater och dra ur kontakterna om du drabbas av en Manuell förbrukningsfrånkoppling.