Gå till innehållet

CCS och CCU – ett steg på Resan mot noll

För att vi ska nå vårt mål med nettonoll utsläpp av fossil koldioxid måste vi undersöka och utvärdera om vi kan införa nya tekniker på våra anläggningar. På Kraftvärmeverket i Västerås skulle till exempel CCS eller CCU kunna vara en lösning.

Vad är CCS och CCU?

CCS står för Carbon Capture and Storage. CCS innebär att man avskiljer koldioxid från rökgaserna, transporterar bort dem och slutlagrar dem i berggrunden – vilket gör att koldioxiden inte kommer ut i atmosfären. CCU står för Carbon Capture and Utilization. CCU innebär att man utnyttjar infångad koldioxid som råvara i någon efterföljande produktion.

Möjligheter med CCS och CCU

Vår högsta prioritet är att nå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led – i minsta detalj. En del i vårt arbete för att nå nettonoll är att vi nu undersöker möjligheten för en CCS- och/eller CCU-anläggning vid Kraftvärmeverket i Västerås. Med dessa tekniker blir utsläppen av fossil koldioxid lika med noll – eftersom de fångas in och lagras i berggrunden. Vid infångning av koldioxid med biogent ursprung blir utsläppen negativa. Den biogena koldioxiden kan även användas som råvara för miljövänliga bränslen, och på så vis cirkulerar dessa utsläpp. Det finns även en möjlighet att sälja den här typen av negativa utsläppscertifikat för att hjälpa andra företag att klimatkompensera.

CCS – att lagra koldioxid från atmosfären

Tekniken med CCS är beprövad och har stor potential att bidra positivt för att motverka klimatkrisen. Det som saknas är anläggningsspecifik kunskap kring hur teknikerna kan appliceras på just Kraftvärmeverket i Västerås på ett så resurseffektivt och optimalt sätt som möjligt. CCS fungerar kortfattat så här:

Avskiljning 

Koldioxiden avskiljs från rökgaserna och komprimeras under högt tryck så att den blir flytande. Inga utsläpp av koldioxid innebär att koldioxidhalten i atmosfären minskar.

Transport

Den flytande koldioxiden transporteras till ett mellanlager eller den plats där den ska lagras. 

Lagring

Koldioxiden lagras permanent i bergrunden under havsbotten där den så småningom blir till sten. Norge har nämnts som en tänkbar mottagare för permanent lagring.

Med ny teknik kan vi skapa minusutsläpp

En avskiljningsanläggning i Västerås kan i sin tur innebära att Kraftvärmeverket i framtiden skulle kunna plocka bort mer koldioxid från atmosfären än vad verksamheten släpper ut. Så kallade minusutsläpp eller negativa utsläpp och därmed fungera som en kolsänka som motverkar växthuseffekten. Det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser om vi ska nå målen i Parisöverenskommelsen. I flertalet av de scenarier som finns i EUs IPPC-direktiv är avskiljning, infångning och lagring av koldioxid (CCS) nödvändigt för att nå målen i tid.