Gå till innehållet
Landskap i solnedgång

Vad är ett bra elavtal?

Vad som utgör ett bra elavtal kan vara högst personligt. Vissa tycker att det viktigaste är att elen kommer från förnybara källor, medan andra är mer känsliga för pris och väljer elavtal med lägst prisnivå. Här hjälper vi dig reda ut fem parametrar som kan vara bra att ha koll på när du vill hitta ett riktigt bra elavtal.

1. Ett bra elavtal med förnybara energikällor

Allt fler blir mer medvetna om miljöfrågor och vill ta hand om vår ömtåliga miljö. Ett bra sätt att ta hand om miljön är att säkerställa att man har ett elavtal med vattenkraft, solkraft eller vindkraft. Om fler väljer elavtal med el från en förnybar energikälla investeras även mer pengar investeras i förnybara energikällor.

2. Ett bra elavtal med bra pris

De allra flesta vill nog inte betala för mycket för sin el och vissa är mer priskänsliga än andra. Om du vill hitta ett elavtal med bra pris ska du titta efter det så kallade jämförelsepriset. Jämförpriset är ett pris som visar en fasta avgiften utslagen på olika förbrukningar och du kan då göra en helhetsbedömning av elhandlesföretaget. 

3. Ett bra elavtal har inte för lång bindningstid

Alla elavtal har olika lång bindningstid. Huvudregeln är att elavtal med rörligt pris inte har någon bindningstid medan elavtal med fastpris alltid har bindningstid som varierar beroende på avtalet. Men det finns såklart undantag så det är därför viktigt att du kollar vad som gäller för just ditt elavtal. Hur lång uppsägningstid som ditt elavtal har påverkar hur ofta du kan byta elavtal. Vissa elhandelsföretag erbjuder dock kunder att kunna bryta avtalet i förtid, men då mot en kostnad. 

4. Ett bra elavtal har tydliga och transparenta villkor

Att veta vad du tecknar för elavtal borde vare en självklarhet. Tyvärr är det inte alla elhandelsföretag som lever efter det. Idag finns en certifiering som heter Schysst Elhandel som är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. De elhandelsföretag som får den certifiering har som krav att ha tydliga och transparenta villkor. Så håll utkik efter den rosa loggan om du är osäker.

5. Ett bra elavtal har lokal anknytning

Brinner du för det lokala? Då kanske det är viktigt att ditt elhandelsföretag har en lokal anknytning. Du kanske tycker det är bra att företaget ger tillbaka till de lokala föreningarna. Många företag samarbetar idag med lokala föreningar för att hjälpa unga tjejer och killar att kunna syssla med det dem tycker är kul.

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)