Gå till innehållet

Vilket elavtal passar dig?

Att välja elavtal kan vara svårt. Hur kan du veta vilken typ av elavtal som passar för dig och ditt hushåll? När du väljer elavtal behöver du se till din egen ekonomi och ställa dig några frågor:

  • Har du marginaler i din budget så du kan följa det rörliga elpriset svängningar (spotpriset)? Då har du möjlighet att ta del av riktigt låga elpriser men kan även ta risken för höga priser när elpriset stiger.
  • Vill du veta exakt vad du ska betala och det enda som påverkar din elkostnad beror på hur mycket el du gör av med?
  • Vill du hålla koll själv eller vill du att våra elfondsförvaltare har koll åt dig?

Teckna nytt elavtal nu!

Våra elavtal

Här hittar ni infor­mation om våra förnybara eller fossilfria elavtal och vad de innebär.

Har du svårt att ta beslut om vilket elavtal du ska välja så erbjuder vi gratis råd­givning till både nya och befintliga kunder. Tillsammans hittar vi rätt avtal för er och ger tips för att minska er elför­brukning.

Rörligt timpris

Vill du kunna påverka din elkostnad genom att anpassa din förbrukning till när elpriset är som billigast? Med rörligt timpris varierar dina elpriser per timme och du får möjligheten att styra din elkostnad.

Elpriset styrs av den nordiska elbörsen Nord pool och priset varierar från timme till timme. Ett rörligt timprisavtal är elavtalet för dig som vill kunna ta del av de låga elpriserna men också är beredd att ta risken för och klara av när priserna går upp.

Följ ditt spotpris

Med hjälp av vår spotprissida så kan du följa elpriset och se prognosen för morgondagen. Du kan även se vad olika saker kostar utifrån vad spotpriset är, till exempel hur mycket det kostar att tvätta eller titta på Tv.

Läs mer om Rörligt timprisavtal

Förvaltad Elfond

Förvaltad elfond är ett smart elavtal där våra elmarknadsspecialister sköter förvaltning av ditt elpris.

Med Förvaltad elfond slipper du hålla koll på när priset är högt eller lågt, våra elfondsförvaltare gör det åt dig. Även om vi inte kan garantera lägst pris varje månad så försöker de köpa mycket när priset är lågt och mindre när priset är högt för att på så vis ge dig som kund ett så bra pris som möjligt över tid.

När du tecknar förvaltad elfond ingår du i en gemensam fond med våra andra kunder som väljer förvaltad elfond, tillsammans samlar ni er el pott i en större fond som våra experter förvaltar och håller koll på när det är dags att elsäkra för att ge er kunder ett tryggt och attraktivt elpris över tid hos oss på Mälarenergi.

För att du ska känna dig trygg med att vi tar hand om ditt elpris så får du månadsvisa uppdateringar där vi på ett enkelt sätt berättar hur och varför elpriset ser ut som det gör. 

Läs mer om Förvaltad Elfond

Fast elpris

Vill du ha ett tryggt elavtal utan överraskningar, då är ett fast elprisavtal ett bra val.

Med ett fast elprisavtal får du en förutsägbar elkostnad, det enda som påverkar din elfaktura är om du använder mer eller mindre el.

Genom att teckna ett fast elprisavtal så säkrar du dig ett elpris under hela avtalsperioden och slipper på så vis att följa med i elmarknades svängningar och ta risker med din ekonomi. Du har samma kWh pris under hela bindningstiden och du kan välja att binda avtalet från 6 månader upp till 3 år.

Förnya fast elprisavtal

När avtalsperioden går ut skickar vi ut information till dig i god tid så du kan välja att teckna om ditt elavtal hos oss på Mälarenergi, det förnyas inte automatiskt. Om du inte aktivt väljer att förnya ditt elavtal så hamnar du på ett tillfälligt månadspris som inte är lika förmånligt, därav ser vi till att påminna dig i tid så du kan ta del av ett förmånligt elpris som passar dig.

Läs mer om Fast elprisavtal

Mix 50/50

Ett mix 50/50 avtal är elavtalet för dig som inte helt kan bestämma dig. Med ett mix 50/50 avtal får du både kontroll och trygghet men också möjligheten att kunna följa elprisets svängningar, det bästa av två världar helt enkelt!

Läs mer om Elavtal Mix 50/50

Vinterprissäkring

Är du orolig för vinterns elpriser? Du kan säkra ditt rörliga elpris på vintern.

Med vår vinterprissäkring så låser du ditt rörliga elpris under perioden 1 december till och med den 31 mars. Det ger dig med rörligt elavtal en möjlighet till en trygghet utan prishöjningar under vinterperioden.

Den 1 april när vinterprissäkringen tar slut går elavtalet automatiskt över till ett rörligt elavtal men du har också möjligheten att teckna ett nytt fast elavtal då om du önskar.

Läs mer om Vinterprisäkring

Elmarknad och elprisets utveckling

Att förstå hur elpriserna sätts är inte helt lätt. Elmarknaden är komplex och det är många olika faktorer som spelar in när elpriserna går upp och ner. 
 
Några avgörande faktorer är bland annat vädret där vattenkraften påverkas av nederbörd och vindkraften av hur mycket det blåser. Årstiderna spelar också in, där behovet av el minskar på våren men kan öka på sommaren vid varmt, torrt och vindstilla väder. På vintern däremot är elpriserna normalt högre på grund av högre efterfrågan.

Olika omvärldshändelser påverkar elmarknaden eftersom Sverige är sammankopplat med Europas elnät. Ekonomiska och politiska faktorer som priser på utsläppsrätter, värdet på svenska kronan och råvarupriser som gas, kol och olja påverkar också elpriserna.

Välj ett bra elavtal

Om du har läst såhär långt har du sett att vi har elavtal som passar alla! Och vi vill verkligen rekommendera dig att du gör ett eget val. Om du inte aktivt väljer elhandelsavtal så får du automatiskt vid inflytt ett Anvisat elavtal som sedan övergår i Tillfälligt måndasprisavtal. Dessa avtal är dyrare och du får betala mer än du behöver.

När du tecknar elhandelsavtal hos oss får du välja mellan förnybar och fossilfri el, vi är även certifierade schyssta elhandlare. Dubbelt bra!

Läs mer om schysst elhandel här.

Publicerad av: Mälarenergi AB (elhandel)