Gå till innehållet
Fimpa inte i gatubrunnar

Fimpar och skräp hör inte hemma i gatubrunnarna

Visste du att fimpar och annat skräp som slängs ner i gatubrunnarna åker rakt ut i Mälaren och andra vattendrag – utan att passera reningsverket? Det betyder att gifter och skräp tillslut påverkar fiskar och mikroorganismer i vattnet och i slutändan oss människor.

När fimpar och annat skräp slängs i gatubrunnarna kan det ligga kvar där en längre tid och gotta till sig. Vid regn spolas fimpar och skräp samt dess gifter snabbt bort från brunnen och vidare ut i ledningsnätet för dagvatten. Vissa ledningar leder direkt ut i närmaste vattendrag exempelvis Mälaren.

På vissa sträckor i ledningsnätet finns dagvattendammar och våtmark som kan fånga upp en del tungmetaller som frigjorts medan fimpar och skräp stannar i dessa dammar eller leds direkt ut i Mälaren.

Ledningsnätet är avsett för enbart dagvatten inget annat. Fimpar och skräp orsakar stopp och problem i dagvattenledningarna och hör hemma i papperskorgen.

Kadmium är det farligaste giftet

Bland alla gifter i fimpar är kadmium ett av de farligaste gifterna både för hälsa och miljö. Kadmium finns naturligt i jorden och sprids via luft, mark och vatten. Det är en giftig tungmetall som inte kan brytas ner i miljön och kan orsaka störningar i ekosystemet. Ämnet är giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter och kan tas upp av växternas rotsystem.

I människokroppen stannar kadmium kvar under lång tid och lagras i njurarna. Kroppen kan ta stor skada av mycket kadmium under en längre tid. Njurarna skadas, benskörhet och risken för cancer ökar.

Dessutom är cigarrettfimpar tillverkat av cellulosaacetat och det tar mellan 1-5 år för en fimp att delas sönder till mikroplast som i sin tur tar upp till 100 år att försvinna från naturen.

Ta hand om dig själv och miljön

Mälaren är en dricksvattentäkt, badplats och en fin sjö för natur- och friluftsområde. Gifter och andra föroreningar påverkar vattenlevande organismer och fiskar. Fimpar, skräp och förorenat vatten förstör möjligheten att nyttja våra vattendrag och Mälaren på ett hållbart sätt.

Dricksvattnet vi har i Västerås tas från Mälaren. Vi gör ständigt prover på om vattnet håller rätt kvalitet. Hjälp oss att behålla vår fina natur och vårt dricksvatten och använd papperskorgen när du ska slänga ditt skräp. I toaletten ska endast kiss, bajs och toapapper spolas ner. Ledningsnätet är till för dagvattnet att passeras och forslas vidare till sjöar och vattendrag inte att slänga skräp i. Låt oss behålla ett Rent Västerås!