Gå till innehållet
Meny
Familj i bostadsrätt

Fast elavtal - både trygghet och kontroll

Fast elavtal ger dig trygghet och kontroll. Du har samma elpris under hela avtalstiden och du har koll på exakt vilket elpris du betalar per kilowattimme, oavsett årstid.

Våra avtal

Vad är ett fast elavtal?

Ett avtal med fast pris kan ge dig både en känsla av trygghet och kontroll. Med ett fast pris har du nämligen samma elpris under en vald period, oavsett årstid. Bäst av allt är att ditt elpris inte påverkas av elmarknadens prissvängningar. Du är med andra ord garderad mot prisändringar under hela avtalstiden. Våra fasta elavtal och elavtalslängder är från sex månader upp till fem år. 

Om du tecknar ett tre- eller femårigt fast elprisavtal finns även möjlighet att till en kostnad nyttja en omteckningsrätt. Kostnaden för att använda sig av omteckningsrätten betalas endast när den nyttjas. När det är dags att förnya ditt elhandelsavtal skickar vi ut information om det till dig senast 60 dagar innan bindningstidens slut.

Fördelar med ett fast elpris

Skillnaden mellan ett rörligt elpris och ett med fast pris är att det det rörliga elpriset förändras efter priset på elmarknaden. Detta medför att ditt pris kan variera månad till månad. Med ett fast elpris har du istället ett och samma pris under hela den period som ditt avtal gäller. Du behöver därför aldrig oroa dig för vad du ska få för pris.

Det fasta elpriset gäller per kilowattimme vilket innebär att om du förbrukar samma mängd el varje månad så kommer du alltid ha samma månadskostnad. Skulle du däremot förbruka mer el en månad och därmed gör av med fler kilowattimmar så kommer din månadskostnad öka eftersom det fast elpriset är per kilowattimme.

Se priser och teckna ditt elavtal

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)