Gå till innehållet

Vad består dina elkostnader av?

Vi använder el till det mesta som tar oss genom dagen – från eltandborsten på morgonen till att koka tevatten på kvällen. Din elanvändning innebär även en kostnad och den består av flera olika delar.

Ett diagram visar 30% elhandel, 25%elnät, 45%skatt

30% är elhandelskostnaden 

Elhandelskostnaden varierar beroende på vilket elavtal du har valt och vilka ursprungsgarantier elhandelsbolaget har köpt in för din räkning. Ursprungsgarantin visar från vilken energikälla elen kommer. Elen köps in av elhandelsföretag på den nordiska elbörsen. Elbörsen påverkas av utbud och efterfrågan på el, som i sin tur påverkas av vädret och andra omvärldsfaktorer.

25% är elnätskostnaden

På varje ort har ett elnätsföretag ensamrätt att transportera el. I uppdraget ingår även att förnya, underhålla och drifta elnätet. Elnätsavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, som baseras på hur stor huvudsäkring du har. Den rörliga delen, överföringsavgiften, är kostnaden för transport av el och betalas per kilowattimme (kWh). Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet och kontrollerar att elnätskostnaderna är skäliga.

45% är skatter och avgifter som regleras av regeringen

  • Energiskatt. Energiskatten är 35,6/kWh och har höjts kontinuerligt sedan avregleringen av elmarknaden 1996, då den var 9,7 öre/kWh.
  • Elcertifikat. Enligt ett statligt beslut betalar du som kund även för elcertifikat. Elcertifikatens syfte är att stimulera utbyggnad av el från förnybara energikällor som sol, vind, viss vattenkraft och biobränslen.
  • Moms och myndighetsavgifter. 25 % moms samt myndighetsavgifter som t ex elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.