Gå till innehållet

Biopanna 5

 • Huvudleverantör: Foster Wheeler
 • Panntyp: CFB (cirkulerande fluidiserande bädd) med mellanöverhettning
 • Tillförd bränsleeffekt: 170 MW
 • Ångtryck: 171/40 bar
 • Ångtemperatur: 540ºC
 • Pannverkningsgrad: 91%
 • Byggstart: Mars 1999
 • Driftstart: Pannan togs över från leverantören i december 2000.
 • Rökgaskondensering: Leverantör Fagersta Energetics. Bränslets fuktinnehåll och uppfuktning av förbränningsluften utnyttjas. Den energi som finns i de fuktiga rökgaserna efter pannan tas tillvara i kondenseringsanläggningen. Värmen som utvinns överförs till fjärrvärmen.
 • Kondenseringseffekt: 42, 5 MW
 • Skorstenshöjd: 120 meter
 • Rökgasrening: Pannan är utrustad med avancerad reningsteknik för att minimera utsläppen till luft såsom slangfilter för stoftpartiklar, slipkatalysator för NOx, samt rökgaskondensering, som i sig är en reningsanläggning. Kalksten inblandas i sandbädden, då svavelhaltiga bränslen eldas.
 • Last: Pannan ligger som baslast för värmeproduktionen (beroende på elpris). Drifttiden beräknas till ca 8000 timmar/år. En kort revision planeras till någon av sommarmånaderna
 • Bränslehantering: Bil, båt eller tåg
 • Investering: 525 MKr