Gå till innehållet
Illustration på Block7

Block 7 - framtidens energibehov

Mälarenergi senaste kraftvärmeblock, Block 7, innebär att vi tagit sista steget mot en förnybar framtid då Mälarenergis fjärrvärme- och elproduktion nu är fri från kol och olja.

Hållbar uppvärmning och elproduktion blir allt mer en självklarhet. I Västerås stads direktiv pekas Mälarenergi ut som en viktig del i stadens utveckling mot ett hållbart samhälle och Mälarenergi har som mål att bara använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020. Vilket nu är uppfyllt.

Den 2 februari 2017 beslutade kommunfullmäktige i Västerås att bygga Block 7 och nu är den nya pannan med tillhörande rökgasrening och turbin på plats. En investering på 1,7 miljarder kronor. Till det hör även bränslehantering och en damm för dagvatten som byggs intill. Med Block 7 i drift fasas de äldre delarna av Kraftvärmeverket, Block 1 och 2 ut.

Huvudsakliga mål med Block 7

  • Förnya kraftvärmeanläggningen och produktionskapaciteten
  • Ta bort fossila bränslen
  • Skapa förutsättningar för fortsatt säkra leveranser och konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser

Början på slutet för kol och olja

Block 7 använder träavfall från hushåll och industrier som bränsle. Det kan till exempel vara trä som lämnas i containern för träavfall på återvinningscentralen.

Anläggningen gör det möjligt för Mälarenergi att enbart elda med förnybara och återvunna bränslen vilket blir början på en ny era utan kol och olja på kraftvärmeverket i Västerås. Västerås stad kommer att nå sina miljömål och fjärrvärmekunderna får en trygg, prisvärd och hållbar uppvärmningsform.

Västerås Kraftvärmeverk förnyas

Med en planerad kapacitet på 150 MWth (termisk effekt) står Block 7 för cirka 36 procent av värmeproduktionen och Block 6 som byggdes 2014 för cirka 50 procent. De två nya Kraftvärmeblocken täcker då cirka 86 procent av värmeproduktionen för Västerås, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna och Kolbäck.