Gå till innehållet

Rörligt elpris - dra nytta av att priset varierar

Rörligt elpris passar dig som vill kunna påverka din elfaktura genom att använda elen när den är som billigast. Här ser du hur spotpriset rör sig över dygnet så vet du när det är läge att ladda elbilen eller köra tvättmaskinen.  

Fördelar med Rörligt timprisavtal

  • Möjlighet att påverka din elfaktura genom att använda el de timmar när elen är billigare.
  • Priset styrs av Nord Pools spotpris och varierar från timme till timme. 
  • Ingen bindningstid, en månad uppsägningstid.
  • Välj mellan förnybar och fossilfri el.

Se priser och teckna ditt elavtal

Rörligt timprisavtal, eller rörligt elpris som man ofta kallar det, följer Nord Pools spotpriser. Det innebär att elpriset i ditt elavtal är rörligt och följer den nordiska elmarknadens prisutveckling. Ett rörligt timprisavtal passar dig som vill kunna dra nytta av de låga priserna men även klarar eventuella prishöjningar på marknaden.

När priset går upp och ner är det bra att hålla sig uppdaterad kring aktuellt elpris för att påverka din elkostnad. Vårt rörliga timprisavtal har ingen bindningstid och bara en månads uppsägningstid. 

Viktigt att veta gällande rörligt timpris och fakturan:
Du som har rörligt timprisavtal kommer att se ett snittpris per kWh på din faktura. Det är uträknat mot de timmar du använt el och priset som varit då. Så alla som har rörligt timpris har ett eget snittpris per månad.

Här kan du se hur det rörliga priset har rört sig historiskt

Det här behöver du för att styra ditt elpris per timme

Det enda som krävs för att kunna styra din elanvändning och ditt elpris är en timavläst elmätare. Så snart du tecknat ett rörligt timprisavtal med oss hör vi av oss till ditt elnätsföretag om att du vill ha timmätning. Elnätsföretaget har sedan tre månader på sig att justera din mätare.

Volymvägt snittpris - månadspris

Fram tills det att mätaren blivit justerad mäts din elanvändning som tidigare, så kallad schablonmätning, vilket innebär att ditt elpris blir ett genomsnitt av vad elpriset har varit under en hel månad. Det priset kallas volymvägt snittpris. När man har det volymvägda snittpriset kan man inte direkt påverka sin elkostnad. FAST, om alla gemensamt använder el på det billigare timmarna blir det volymvägda snittpriset lägre. Så genom gemensam ansträngning så kan månadspriset sänkas.

Historiskt har alla haft schablonmätning, men alla behöver bli bättre på att sprida ut sin elanvändning över dygnet för att bidra till ett lägre effektuttag, något som kan medföra både lägre elpriser och ett mer effektivt och hållbart resursutnyttjande över tid.

Så vet du om du har rörligt timpris eller rörligt elpris (schablon)