Gå till innehållet

Så fungerar elavtal med timmätning

Under dygnets timmar går Spotpriserna på elmarknaden ständigt upp och ner. Spotpris betyder dagligt pris och fastställs av Nord Pool Spot, den nordiska elbörsen. Spotpriset som hela tiden baseras på tillgång och efterfrågan sätts timma för timma. Ökar efterfrågan på el stiger elpriset. Ökar tillgången på el sjunker elpriset. Nu kan du styra din elanvändning till de timmar på dygnet när priset på el generellt är som lägst.

Tack vare timmätning kan alla våra kunder teckna elavtal baserat på timmätning och timdebitering. Det som krävs är att du har eller tecknar ett rörligt elavtal hos oss. Med timdebitering matchas sedan din elanvändning mot priset för varje timma.

Hur drar du nytta av elavtal med timmätare?

Timdebitering innebär att varje timmes elanvändning matchas mot priset för just denna timma. Du betalar helt enkelt timpriset för den el du använder varje timma. Vill du dra nytta av denna avtalsform är kanske vår tumregel sju-sju det enklaste sättet. Det innebär att du styr din elanvändning till de timmar när elpriset generellt är som lägst. Som exempel; villa- och lägenhetskunder kan styra när de väljer att sätta på disk- och tvättmaskinen. Läs om timpriser i stycket nedan. Dina timvärden kan du sedan ta del av och följa upp efter varje månad på vår webbaserade tjänst Mitt Mälarenergi.

Om du har timmätare använd tumregeln sju-sju

För att hjälpa våra kunder rekommenderar vi vår tumregel sju-sju. Regeln avser de timmar på dygnet då elpriset oftast är som mest fördelaktigt. Tiden mellan klockan sju på kvällen och sju på morgonen sammanfaller oftast med den period på dygnet då timpriset för el är som lägst. Något som i sin tur bidrar till en lägre kostnad för elanvändningen.

Vad är elpriset just nu?

På den Nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, går det att följa aktuella timpriser under dygnet. Priserna visar enbart elpriset och inkluderar alltså inte energiskatt, påslag, elcertifikat eller moms. Morgondagens elpriser presenteras runt klockan ett varje dag.

Här kan du se aktuellt spotpris

Har timmätning god inverkan på miljön?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan. Ju mer el som efterfrågas desto fler och mer kostsamma produktionskällor måste därför startas upp. De dyraste är också de minst miljövänliga. Styr du däremot din elanvändning efter vår tumregel sju-sju medverkar du till sänkt efterfrågan på el från kostsamma och mindre miljövänliga energikällor.

När kan du få timdebiterat elavtal?

Så snart du tecknat ett Rörligt timavtal med oss skickar vi meddelande till ditt elnätsföretag om att justera din elmätare till timmätning. Elnätsföretaget har sedan tre månader på sig att justera mätaren. Fram tills det att mätaren blivit justerad mäts din elanvändning som tidigare, så kallad schablonmätning.