Gå till innehållet

Bli en del av Resan mot noll - förnybar och fossilfri el

När du väljer att teckna elhandelsavtal hos oss får du alltid välja mellan förnybar och fossilfri el. Förnybar el, eller förnybar energi, är el från bland annat vattenkraft, vindkraft och solkraft. Hos oss får du välja själv vilken fossilfri energikälla du vill ha för ditt avtal. Förnybar energi är viktigt för framtiden och släpper ut 0 gram CO2/kWh. Eftersom förnybar energi och el skapas av blandat solstrålar, vind och vattenkraft tar den aldrig slut och sliter inte på naturen. Den har inte heller några farliga restprodukter eller föroreningar. Ur ett miljöperspektiv är förnybar el det bästa - förutsatt att man gör det på rätt sätt. Exempelvis vattenkraftverk behöver ha så kallade faunapassager eller fisktrappor för att gynna mångfalden i faunan. 

Se priser och teckna elavtal med förnybar el

Vi tar vårt ansvar med förnybara energikällor

Mälarenergi äger och driver 42 vattenkraftstationer i Bergslagen samt tar solel från en av Sveriges största solcellsparker. Eftersom förnybara energikällor är viktigt för framtiden vill vi vara med och driva det framåt. Vi tar även ansvar och bygger löpande faunapassager vid våra vattenkraftverk. Till just ditt elhandelsavtal köper vi in så kallade ursprungsgarantier ifall den el vi producerar själva inte räcker till. Så tecknar du elavtal hos oss får du välja mellan fossilfri eller förnybar el från antingen vatten-, vind- eller solkraft i ditt elavtal.

Läs mer om våra elavtal med förnybar el

Vattenkraft, vindkraft och solkraft

Genom att erbjuda förnybar och fossilfri el så kan vi fasa ut de fossila energikällorna, som är ett måste om vi ska klara våra globala klimatmål. Vattenkraft har vi mycket av i Sverige och Norge. Vindkraften byggs ut som aldrig förr och solkraft kan man lätt göra hemma själv med solpaneler på taket. Att gå mot en värld med bara förnybar energi gör eltillgången mer känslig. De år då vi har lite nederbörd och vind (där vatten- och vindkraftverken finns) så kommer det produceras mindre el och vi behöver köpa in el från Europa. Vi märkte av det under 2021 då även priset för råvaror som gas skenade. Den här kombinationen har gjort att elpriserna har stigit kraftigt. Det finns utmaningar med förnybar energi ur ett ekonomiskt- och elöverföringsperspektiv. Men för vår framtid och miljö är det viktiga steg att ta.

Vad kan du göra gällande el och miljö?

Alla kan dra sitt strå till stacken. Det kan handla om att använda el när inte alla andra gör det, men även att bara använda mindre el - något som är bra för både plånbok och miljö. Kanske har du investerat i en elbil eller solpaneler. Här följer några länkar med tips och annat bra att ha koll på:

22 tips för att spara el!

Vad är en kWh och vad räcker den till?

HAN-porten på din mätare - vad är det och hur används den?

Skaffat elbil? Se til att ha rätt säkring och laddare!

Publicerad av: Mälarenergi AB (elhandel)