Gå till innehållet

Begäran om utlämnande av offentlig handling

Mälarenergi är ett kommunalt bolag och lyder under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna handlingar, förutsatt att dessa inte är sekretessbelagda.

Vad är en allmän handling och vad innebär det att handlingen är sekretessbelagd?

En handling betraktas som allmän om den förvaras hos Mälarenergi och antingen är inkommen till eller har upprättats av oss. En handling är upprättad när den fått sin slutliga utformning, dvs. när den justerats eller på annat sätt färdigställts. Detta innebär bland annat att Mälarenergi inte har någon skyldighet att lämna ut pågående internt arbetsmaterial.

Allmänna handlingar består ofta av handlingar såsom skrivelser, protokoll, beslut, kartor och bilder m.m.

Vid varje enskild förfrågan gör Mälarenergi en sekretessprövning. Handlingen får inte lämnas ut om den innehåller sekretessbelagda uppgifter. 

Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du Mälarenergis kundcenter på 021-395050 eller post@malarenergi.se. Du har rätt att vara anonym och du behöver inte uppge varför du begär ut handlingarna.

Om handlingen är allmän och inte sekretessbelagd så har du rätt att ta del av den på stället där den förvaras. I de flesta fall är det på Mälarenergi, Gasverksgatan 7, Västerås. Du har också rätt att ta en kopia av handlingen mot fastställd avgift. Om Mälarenergis prövning visar att den efterfrågade handlingen inte är allmän eller att handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut. Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det hos kammarrätten.