Gå till innehållet
Meny

Begäran om utlämnande av offentlig handling

Mälarenergi är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna handlingar från oss.

Vad är en allmän handling?

En handling betraktas som allmän om den förvaras hos Mälarenergi och antingen är inkommen till eller har upprättats av oss. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av Mälarenergi.

Allmänna handlingar består ofta av pappersdokument, till exempel skrivelser, protokoll eller beslut. Men det kan också handla om e-postmeddelanden, kartor och bilder med mera.

Mälarenergi har ingen skyldighet att lämna ut pågående internt arbetsmaterial. Arbetsmaterial är handlingar som Mälarenergis personal ännu inte har färdigställt och är således inte några allmänna handlingar. Mälarenergi har heller ingen skyldighet att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du Mälarenergis kundcenter så kommer de att skicka/lämna en särskild blankett till dig. Du har rätt att vara anonym och du behöver inte uppge varför du begär ut handlingarna.

Om handlingarna lämnas ut får du hämta dem på Mälarenergi, Sjöhagsvägen 3, Västerås.