Gå till innehållet

Tänkt batteripark vid Kraftvärmeverket

Mer tillgänglig effekt i elnätet och optimerad elproduktion – det är målet med Mälarenergis nya satsning i Västerås. Planen är att vidare utreda möjligheten för en stor batteripark på 100 MW vid Kraftvärmeverket, med målet att den ska vara i drift redan vid årsskiftet 2024/2025.

Energilagring - en del av Resan mot noll

Mälarenergi verkar i en expansiv region där näringslivet behöver mer effekt för att kunna fortsätta växa. Parallellt med detta pågår omställningen till ett hållbart samhälle med ökad elektrifiering. Elanvändningen i Sverige väntas fördubblas fram till 2045, vilket ställer krav på såväl energieffektivisering som ökad elproduktion och mer kapacitet i elnäten.

Vi på Mälarenergi har bestämt oss. Vår högsta prioritet är att nå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led – i minsta detalj. Energilagring och utökad elproduktion är två stora fokusområden på vår Resa mot noll. Vi har ett konstant pågående idé- och utvecklingsarbete. Ofta sker detta tillsammans med andra, till exempel partners och kunder, för ska vi klara omställningen är det samverkan och innovation som gäller.

Stor batteripark i Västerås

Mälarenergi planerar för att kunna etablera en batteripark i Västerås. Den ska finnas i anslutning till Kraftvärmeverket och vara kopplad till regionnätet. Batteriparken kommer möjliggöra ett effektuttag på 100 MW, vilket motsvarar toppeffekten från 10000 eluppvärmda villor.

Mälarenergi och Polar Capacity har skrivit ett letter of intent (på svenska: avsiktsförklaring) om att tillsammans arbeta för att utveckla, förverkliga och driva batterianläggningen.

Jämnare belastning på elnätet

Batteriparker bidrar till att lösa flera utmaningar i energisystemet, bland annat genom att lagra överskott av förnybar energi när produktionen är hög och släppa den till elnätet när den behövs som mest, vilket skapar en jämn och pålitlig elförsörjning. Därför är batterisystem viktiga för omställningen. 

Niklas Gunnar, VD Mälarenergi, om batteriparken:

– Kortfattat innebär den här batteriparken att vi får generellt ökad flexibilitet genom säkrare elproduktion, ökad kapacitet till elnäten, reservkapacitet vid större strömavbrott och möjlighet till snabb effektförändring vid tillfälliga behov och störningar. Jag ser fram emot att vi nu, tillsammans med Polar Capacity, kan ta fram beslutsunderlag för samarbetsformer och investering, så att vi kan gå vidare med beslutsprocessen hos respektive part.

Patrik Nilsson, VD Polar Capacitys, om samarbetet:

– Att ett lokalt energibolag som Mälarenergi går före och visar vägen och förstärker den lokala rådigheten med partnerskap som strategi är mycket visionärt. Vi ser verkligen fram emot att ta nästa steg tillsammans.

Fakta: Hur kommer Kraftvärmeverkets batteripark att fungera i praktiken?

  • Elsystemet måste hålla en jämn frekvens på 50 hertz eftersom all utrustning som drivs med el eller producerar el i Sverige är byggd för el med den frekvensen. Sjunker frekvensen under 50 hertz så behöver elproduktionen öka – och tvärtom om frekvensen stiger.
  • En batteripark kan liknas vid en gigantisk powerbank som balanserar elsystemet när variationerna i elförbrukning eller elproduktion blir för stora. Batterilagren placeras i anslutning till en nätstation och laddas upp när balansen i elsystemet så tillåter och laddas ur när behovet är högt.
  • Den batteripark som planeras vid Kraftvärmeverket kommer bestå av cirka 40 containrar med ungefär 180 batterier per container.
  • Batteriparkerna bidrar till att stötta och stabilisera lokala elnät genom att leverera effekt i stor skala när det uppstår bristsituationer i elsystemet.