Gå till innehållet

Så löser du vanliga problem med värmeväxlaren

Fjärrvärme är tryggt och driftsäkert men så klart kan saker hända. Vid första anblicken kan det se komplicerat ut, men vissa saker kan du faktiskt lösa själv. Kvarstår ändå problemet så kommer vi gärna och hjälper dig. Och om det är möjligt lämnar vi ett fast pris innan arbetet utförs. Behöver hela fjärrvärmecentralen bytas ut kan du förstås få hjälp med det också.

Varför är det för kallt inne?

För att reglera temperaturen vrider du inställningsventilen för varmvatten medurs respektive moturs.

Hur kollar jag trycket?

Trycket i expansionskärlet ska ligga mellan 1 och 2 bar, och påfyllning görs via påfyllningsventilen. Om trycket ständigt sjunker i systemet kan orsaken vara läckage i radiatorsystemet. Du bör då kontakta vårt Kundcenter så hjälper vi dig att åtgärda problemet.

Varför läcker säkerhetsventilen vatten?

Om påfyllningsventilen är stängd, öppna och stäng den igen.

Varför låter det onormalt mycket från värmeväxlaren?

Problemet kan vara luft i cirkulationspumpen. Stäng av pumpen med strömbrytaren och lossa på avluftningsventilen ovanför pumpen, då försvinner luften. OBS! Du kan inte avlufta elementen på det här sättet.

Varför kommer och försvinner varmvattnet?

Vid samtidig spolning av varmvatten på flera ställen störs den automatiska regleringen. Be därför de andra i hushållet att inte spola varmvatten samtidigt om du till exempel duschar. Du kan också installera en tryckstyrd termostatblandare för dusch.

Varför är varmvattnet inte tillräckligt varmt?

Stäng kallvattenventilen på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i exempelvis kökskranen. Om det ändå fortsätter att rinna vatten, finns ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Då är det blandaren som behöver renoveras eller bytas ut.

Varför får vi inget varmvatten?

Filtret för den inkommande fjärrvärmen kan vara igensatt. Om det skulle vara så, ring oss så kommer vi och hjälper dig.

Varför är det jättevarmt i elementen?

Titta på reglercentralen, alltså den lilla dosan på värmeväxlaren. Här kan du med pilarna öka eller minska temperaturen. Displayen visar vilken aktuell temperatur det är. Om dosan har gått sönder kan man istället använda kranen på värmeväxlaren för att ändra temperaturen. Ring oss för felsökning.