Gå till innehållet
Bin som sitter på blommor

Bygg ett insektshotell - 3 enkla steg

Idag saknas många av de bostadsmiljöer som behövs för pollen- och nektarsökande insekter. Blommande vägkanter, åkerholmar, öppna diken, död ved och odlingsrösen är borta och kvar finns ett landskap full med odlade åkrar.

Många vildbin och andra gaddsteklar är hemlösa i dagens utarmade landskap. Därför kan det vara till stor hjälp att bygga ett insektshotell. En hel del arter bygger sina bon i sand. Men för de arter som bygger i vass eller murkna trädstammar och grenar och i byggnader och liknande är ett insektshotell rena paradiset.

Byggbeskrivning insektshotell

Måtten blir ungefär höjd 50 cm, bredd 30 cm och djup 15 cm. 

 1. Bygg en ram av lämplig storlek som passar hos just dig. Den kan vara allt från 5 till 25 centimeter djup, men över 15 centimeter är att föredra. Ett ordentligt tak på hotellet är viktigt så att det håller sig torrt.

 2. Sätt fast finmaskigt nät framför vassrör och vedklampar. Vissa fåglar lär sig annars att dra ut i synnerhet vassrör och äta upp alla larver.

 3. Fyll bihotellet med:
  • Vedträn av lövved. Vedträna ska vara kluvna, då får de färre torksprickor vilket är bra. Även andra träbitar eller riktigt torr barrved fungerar. Träet får inte vara impregnerat. I träet borras hål i olika storlekar, mellan 1,5 till 12 millimeter. Gör flest små hål. Borra hålen så djupt det går och borren tillåter. Det är viktigt att hålen inte blir flisiga, så använd en vass borr.
  • Håliga strån och grenar som bambu, vass, gräs, fläder, druvfläder, hallon och björnbär.
  • Tegelstenar med hål.
  • Om du lägger in kottar i hotellet så kommer inga bin att bygga där, men du kan däremot få tvestjärtar, nyckelpigor och spindlar som hjälper till att hålla efter oönskade gäster i trädgården.

Bihotellet kan stå på ben på marken eller hängas upp mot en vägg. Det bör stå varmt och solbelyst under större delen av dagen.

Vildbin gillar insektshotell

Det finns cirka 70 olika arter av vildbin i Sverige som gillar insektshotell. Det är bland annat familjerna citronbin, murarbin och bladskärarbin. Utöver det så finns det andra insekter så som rovsteklar som också kan bo här. Vildbin bygger ensamma sina bon i långa gångar med celler. Cellerna fyller bina sen med pollen och lägger sina ägg.