Gå till innehållet

Elektrifiering – ett måste för att nå nettonoll

Elektrifiering är en förutsättning för att vi ska kunna nå de klimatmålen vi har. För att klara den elektrifieringen som krävs behöver vi ökad elproduktion och utbyggda distributions- och elnät – både lokalt och internationellt.

Hur hjälper elektrifieringen till att minska utsläpp av koldioxid?

I Sverige produceras den mesta av elen av fossilfria energikällor och till viss del förnybara energikällor. Genom att elektrifiera samhället minskar de fossila utsläppen. Det kan dels handla om att fler kör elbilar som laddas med fossilfri el. Men även att göra industrin mer elektrifierad som till exempel Hybrit som arbetar för att utveckla fossilfritt stål.

Hur ska vi klara omställningen?

Just nu går elektrifieringen i Sverige i en takt som elnätet inte är byggt för. Man räknar med att elanvändningen kommer fördubblas från idag (2023) till 2045. Så som elnätet ser ut idag, kommer vi inte klara detta. Därför jobbar Svenska kraftnät (Svk) med att bygga ut transmissionsnätet, även kallat stamnätet. Men även regionnäten och de lokala elnäten måste byggas ut. Mälarenergi Elnät är ett av alla lokala elnätsföretag. (Mer om vårt arbete längre ner på sidan.)

Mälarenergi bygger ut elnätet – en del av Resan mot noll

Vi på Mälarenergi gör nu historiskt stora investeringar för att möta behovet av elektrifiering. Vi har ett riktigt lågt mål. Det lägsta möjliga faktiskt. Vi har bestämt oss för att nå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led – i minsta detalj. En del av det är att möta behovet av elektrifiering – vilket vi gör genom att bygga ut vårt elnät. Mälarenergi Elnät planerar att investera över 3 miljarder kronor i vårt lokala elnät de närmsta 10 åren/fram till 2034. Genom att möjliggöra elektrifieringen för andra verksamheter och aktörer kan de minska sina fossila utsläpp.

Vad kan vi göra i väntan på ett uppdaterat och utbyggt elnät?

Effektivisera din elanvändning

Alla vi som konsumerar el behöver bli bättre på att använda el smart och på rätt sätt. Det handlar mycket om att jämna ut sin elanvändning över dygnet. Som det är nu har vi stora toppar i elanvändningen på morgonen och kvällen. Dessa toppar gör att det blir trångt i elnätet, men om vi jämnar ut elanvändningskurvan kan vi bli fler som använder det elnät vi redan har och vi möjliggör en snabbare elektrifiering.
Titta på vår film om att jämna ut elanvändningen.

Det är också viktigt att se över sin elanvändning och inte använda el i onödan. Exempelvis att inte ha apparater eller belysning igång som inte används. Läs våra bästa elspartips.

Lokalt producerad el

Att producera egen förnybar el kommer hjälpa till att göra samhället elektrifierat. Att exempelvis investera i solceller på taket hemma eller på kontorsbyggnaden är ett bra sätt att bidra till att mer fossilfri, förnybar el produceras. Om du kombinerar dina solceller med batterier kan du bidra i ännu mer