Gå till innehållet

Bygga en hållbar stad med AI

Hur bygger man det optimala energisystemet för en stadsdel som ännu inte finns? Tillsammans med Västerås Stad och ABB har vi byggt en digital tvilling av den blivande stadsdelen Mälarporten för att kunna testa olika scenarion och göra stadsdelen så hållbar som möjligt, en viktig del i Resan mot noll.

Mälarporten – Västerås nya stadsdel

Mitt mellan Västerås city och Mälaren ligger den nya stadsdelen Mälarporten. Det gamla industriområdet ska i framtiden bilda en stadsdel som innefattar både bostäder, verksamheter och stadens nya resecentrum. Utvecklingen av stadsdelen Mälarporten kommer att pågå i flera etapper och man räknar med att den sista etappen ska vara klar någon gång runt 2040.

Eftersom Västerås stad har som ambition att göra stadsdelen så klimatsmart som möjligt, är Mälarporten till ett bra användarfall för projektet.

Flygbild över området Mälarporten

Simulerar flöden för minimal klimatpåverkan

När man bygger en ny stadsdel och vill energioptimera den så mycket som möjligt finns det flera utmaningar. Två utav de största utmaningarna är dels att se in i framtiden och försöka förutspå vilken teknik och vilka levnadsmönster som vi kommer att ha i framtiden, dels att få detaljerade data kring vilka fastigheter som ska byggas och hur de ska användas.  

Projektet har utvecklat ett digitalt verktyg som blir ett beslutsstöd när man ska planera energisystemet i en stad eller stadsdel. Resultatet blir en förbrukningsprofil för det nya området. Den visar hur mycket el och värme som kommer att förbrukas, men också hur mycket solceller man kan installera.  Kanske ska man flytta värme mellan byggnader? Eller länka samman stadsdelar för att optimera helheten?

På så vis kan man optimera alla flöden och hela energisystemet i Mälarporten innan det ens är byggt. Att kunna använda AI för att optimera energisystemen är en fantastisk innovation och en viktig del i Resan mot noll.

Skalbar metodik som kan användas av andra

Projektet som handlade om att ta fram ett Proof Of Concepts (POC) och applicera det på Mälarporten är slutfört, nästa steg är att applicera detta på andra delar av Västerås. Men förhoppningen är att metodiken och programvaran ska kunna appliceras på andra områden och andra städer som vill göra samma energioptimering.

Om projektet

Projektet finansieras av Formas och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är en stor satsning för att kunna dra mer nytta av AI utifrån både ett samhälls- och affärsperspektiv. Från Mälarenergi ingår fem personer i projektet, bland annat experter på energimarknad och hållbarhet. De arbetar tillsammans i projektet med representanter för Västerås Stad, ABB, Utilifeed, Renbloc, Novas House, Policy Impact samt Dataedge.

Du kan även läsa om projektet på Mälarenergis blogg