Gå till innehållet

Hållbar fjärrvärme avlastar elnätet

Efterfrågan på el kommer bara att öka i framtiden, när industrin och transportsektorn elektrifieras allt snabbare och nu när coronapandemin skyndar på digitaliseringen. Då är det bra att vi kan avlasta elnätet genom att värma våra hus och byggnader med fjärrvärme.

– Vid nyetablering och framförallt vad det gäller näringslivsetableringar får vi ibland arbeta för att skapa förståelse för fjärrvärme och fjärrkyla då man i grunden enbart tänkt använda el som energikälla. Med fjärrvärme och fjärrkyla gör vi det möjligt att använda el till rätt saker och minska belastningen på elnätet när elen behövs som mest. Vi skapar också möjligheter för fler människor och företag att flytta hit och etablera sig här, säger Fredrik Edlund affärsutvecklare på Mälarenergi.

En hög med returträ som blir till fjärrvärme

Fjärrvärme är effektiv energianvändning

Att producera fjärrvärme och el samtidigt ger hög verkningsgrad. Det vill säga resursen (energin) gör maximal nytta. Därför är kraftvärme mer energieffektiv än annan elproduktion från till exempel kolkondenskraftverk där värmen som skapas när man gör el kyls bort i kyltorn. Fjärrvärme gör det också möjligt att tar vara på energi som annars skulle gå till spillo. Avfall blir till el och värme och naturresurser sparas. Lägst primärenergifaktor har spillvärme från till exempel en serverhall eller industri som har noll (0). Det eftersom den energin redan har gjort sitt jobb så att säga. Lite som med avfall alltså, återvunnen energi.

Rätt energi på rätt plats


När vi använder energi sjunker hela tiden energikvalitén, från högvärdig till lågvärdig. Genom att använda energin så många gånger som möjligt innan den helt går förlorad skapar vi ett resurseffektivt samhälle. Som när vi tar vara på energin i avfall som inte kan användas för materialåtervinning. Omvänt, att använda energi med högre kvalitet än nödvändigt, är resursslöseri. Om behovet är att värma ett hus, ett lågvärdigt behov, bör vi använda ett lågvärdigt energislag som hetvatten i form av fjärrvärme. Högvärdig energi som el kan sparas till saker där kraven är högre. Till exempel för driva en motor i en elbil eller till våra datorer och hushållsapparater. Att använda rätt energi på rätt plats är viktigt både för samhället och vår planet.