Gå till innehållet

Mine Storage – energilagring för att lösa effektutmaningen i elnätet

Det svenska företaget Mine Storage vill lösa effektproblemen i elnätet med hjälp av vattenkraft i nedlagda gruvor. Tillsammans med bland annat oss på Mälarenergi och gruvföretaget Boliden har Mine Storage fått bidrag från Vinnova för att ta tekniken till marknaden.

Minestorage illustration

Vattenkraft i nedlagda gruvor

Målet med Mine Storages lagringsteknik är att lösa bristen på frekvensreglering i det svenska elnätet. För att göra det använder de nedlagda gruvor. Tekniken bygger på att använda sol- och vindkraft för att pumpa vatten till en gruvsjö ovan jord när det finns ett produktionsöverskott. När samhället sedan behöver effekten, exempelvis på eftermiddagarna, släpper Mine Storge ner vattnet i gruvan igen genom turbiner, precis som i vanlig vattenkraft. På det viset kan energin från sol- och vindkraft ”lagras” i vattnet och sedan frigöras när vattnet når turbinerna.

Intressant koncept

Mälarenergi är med i projektet av flera anledningar. En av anledningarna är att konceptet med vattenlagring är att det är en intressant del i att i framtiden kunna stabilisera elkraften på ett lönsamt sätt.

– Precis som med bergrummet så tror vi på den här typen av lagring för att stabilisera elförsörjningen i samhället, säger Jan Andhagen Affärsutvecklare Mälarenergi.

En annan anledning är för att lära oss om konceptet, för att i framtiden kunna äga och drifta anläggningar i vår närhet. Bergslagen är nämligen det område som Mine Storage riktat in sig på.

Vi på Mälarenergi tror på den här typen av lagring för att stabilisera elförsörjningen i samhället. I har därför valt att efter att ha verifierat tekniken, gå vidare med fördjupade förstudier avseende tre möjliga anläggningar i Bergslagen. Respektive anläggning bedöms kunna ge en eleffekt om ca 15 MW och med en energimängd om 30- 75 MWh per cykel.

Enabler Of A Sustainable Energy Transition

Så kan gamla gruvor i Bergslagen producera el | SVT Nyheter