Gå till innehållet
Meny
Illustration på Block7

Block 7 byggs för framtidens energibehov

Just nu bygger Mälarenergi ett nytt kraftvärmeblock, Block 7. När anläggningen står klar år 2020 har ett stort steg mot en förnybar framtid tagits då Mälarenergis fjärrvärme- och elproduktion blir fri från kol och olja.

Hållbar uppvärmning och elproduktion är en självklarhet i framtiden. I Västerås stads direktiv pekas Mälarenergi ut som en viktig del i stadens utveckling mot ett hållbart samhälle och Mälarenergi har som mål att bara använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020.

Den 2 februari 2017 beslutade kommunfullmäktige i Västerås att bygga Block 7 och nu syns tydligt att bygget är igång. Den nya pannan med tillhörande rökgasrening och turbin som sammantaget kallas för ett block är en investering på 1,7 miljarder kronor och ska stå klar år 2020. Till det hör även bränslehantering och en damm för dagvatten som byggs intill. När Block 7 tas i drift kommer de äldre delarna av Kraftvärmeverket, Block 1 och 2, att fasas ut.

Huvudsakliga mål med Block 7

  • Förnya kraftvärmeanläggningen och produktionskapaciteten
  • Ta bort fossila bränslen
  • Skapa förutsättningar för fortsatt säkra leveranser och konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser

Början på slutet för kol och olja

Block 7 kommer att använda träavfall från hushåll och industrier som bränsle. Det kan till exempel vara trä som lämnas i containern för träavfall på återvinningscentralen.

Anläggningen gör det möjligt för Mälarenergi att enbart elda med förnybara och återvunna bränslen vilket blir början på en ny era utan kol och olja på kraftvärmeverket i Västerås. Västerås stad kommer att nå sina miljömål och fjärrvärmekunderna får en trygg, prisvärd och hållbar uppvärmningsform.

Västerås Kraftvärmeverk förnyas

Med en planerad kapacitet på 150 MWth (termisk effekt) kommer Block 7 stå för cirka 36 procent av värmeproduktionen och Block 6 som byggdes 2014 för cirka 50 procent. De två nya Kraftvärmeblocken täcker då cirka 86 procent av värmeproduktionen för Västerås, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna och Kolbäck.