Gå till innehållet
Meny

Välkommen in i framtiden

Block 7 - sista steget mot fossilfritt

Den 2 februari 2017 tog kommunfullmäktige det slutgiltiga och verkställande beslutet om att Mälarenergis fjärrvärme- och elproduktion ska bli fri från kol och olja genom att bygga ett nytt kraftvärmeblock: Block 7.

Bilden visar placeringen av Block 7, den guld- och svartfärgade byggnaden bortom Kraftvärmeverket, sett från söder.

Block 7, som byggs vid Norra Seglargatan intill Kraftvärmeverket, är en investering på 1,7 miljarder kronor och beräknas tas i drift år 2020. Med Block 7 kommer de äldre delarna av Kraftvärmeverket att fasas ut.

Med Block 7 nås Västerås stads miljömål

Hållbar uppvärmning och elproduktion är en självklarhet i framtiden. I Västerås stads direktiv pekas
Mälarenergi ut som en viktig del i stadens utveckling mot ett hållbart samhälle. Mälarenergi har som
mål att bara använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020.
När vi började energiåtervinna hushålls- och industriavfall i Kraftvärmeverkets Block 6 halverades
varje västeråsares utsläpp av växthusgaser, det är i särklass det största enskilda bidraget till att minska
våra utsläpp i Västerås. Totalt var sänkningen 262 000 ton. Nu tar vi nästa steg med Block 7.

Block 7 kommer att eldas med återvunnet trä som bränsle och därmed används endast återvunna och förnybara bränslen i kraftvärmeproduktionen. Västerås stad kommer att nå sina miljömål och fjärrvärmekunderna får en trygg, prisvärd och hållbar uppvärmningsform.

Planerad kapacitet på 150 MWth

Med en planerad kapacitet på 150 MWth (termisk effekt) kommer Block 7 stå för cirka 36 procent av värmeproduktionen och Block 6 för cirka 50 procent. De två blocken täcker då cirka 86 procent av värmeproduktionen.