Gå till innehållet

Att fylla och tömma din pool

Det här gäller utomhus- och inomhuspooler för privatpersoner. Utöver nedanstående information föreslår vi att du kontaktar Miljökontoret i din kommun för att få mer information om vad som gäller där just du bor.

Observera att du ska ansluta poolen efter vattenmätaren.

Fyllning av pool

När du ska fylla din pool finns det några viktiga saker att tänka på för att minimera risken för återströmning/baksug tillbaka till vattenledningsnätet.

  • Använder du en slang får slangen inte läggas i poolen. Det måste vara ett fritt avstånd (luftgap) mellan slangens utlopp och vattenytan i poolen.
  • Om du har en fast vattenanslutning ska den vara försedd med återströmningsskydd för lägst vätskekategori 3 eller med fritt luftgap enligt standard SS-EN 1717.

Tillsatskemikalier 

För att hålla poolen ren kan det vara nödvändigt att använda kemikalier. Men oavsett vilken tillsatskemikalie du använder är det ditt ansvar att undersöka produkten. Välj främst miljömärkta produkter.

  • Många poolkemikaler inklusive klor är skadliga för vattenlevande organismer och direkta utsläpp kan orsaka störningar för befintliga ekosystem i sjöar och vattendrag.
  • Det vanligaste desinfektionsmedlet är klor, vill du testa andra medel och metoder för att hålla poolen ren är det viktigt med tydliga produktbeskrivningar. Behöver du stöd eller vill diskutera val av produkter och metoder, kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller kemikalieinspektionen. 

Tömning av poolvatten

När du ska tömma poolen ska du låta vattnet rinna ut på din egen tomt, helst på en gräsyta. Vattnet kan användas som bevattning på din fastighet efter avklorering. Tänk på att inte tömma hela poolen på en gång, utan i flera omgångar med lite vatten i taget, så att det inte orsakar problem på din eller din grannes fastighet.

  • Innan tömning ska poolvattnet alltid avkloreras. För utomhuspooler avkloreras vattnet genom att inte tillsätta klorhöjande kemikalier den sista veckan innan poolen töms och låt poolen stå avtäckt så att solens strålar kan bryta ner kloret.
  • För inomhuspooler ska poolvattnet avkloreras kemiskt innan avledning till spillvattennätet. Poolvatten som behandlats med andra kemikalier än klor är inte tillåtna att leda till spillvattennätet.
  • Töm aldrig utomhuspoolen till spillvattennätet, det kan skada reningsverkens biologiska reningssteg.
  • Det är inte tillåtet att släppa poolvatten till gatubrunn eller dagvattennätet.

Hantering av filter

  • Vid spolning och rensning av filter ska spolvattnet infiltrera ner i marken på din fastighet.
  • Filterrenset töms i trädgården eller som kompostavfall.