Gå till innehållet

Har du grönt vatten i kranen?

Om du upptäcker grönt vatten i kranen beror det på att vi felsöker. Vi tillsätter då ett natriumsalt som heter Pyranin, och om det finns en läckande varmvattenberedare någonstans på nätet så upptäcks det tack vare att varmvattnet färgas grönt.

Läckande varmvattenberedare upptäcks alltså genom att fjärrvärmevattnet strömmar över i tappvattensystemet och färgar varmvattnet grönt. Pyraninet är fluorescerande och kan upptäckas med hjälp av UV-ljus, även om mängden är väldigt liten. Läckage i ledningsnätet leds ofta till mark eller till dagvattenledningar. Med hjälp av provtagning i dagvattenledningarna och i vattensamlingar kan ungefärliga lägen för läckor fastställas.

Vad är pyranin?

Pyranin är ett natriumsalt som under lång tid använts vid läcksökning i ledningar, och metoden är godkänd av Livsmedelsverket samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Västerås. Det finns med andra ord ingen risk att till exempel tvätten eller håret färgas. Du bör däremot inte använda grönfärgat varmvatten till matlagning. En tumregel att lägga på minnet är att aldrig använda varmvatten när du lagar mat.

Fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet i Västerås innehåller cirka 24 000 m3 vatten. Till nätet finns en ansluten ackumulatortank som rymmer cirka 25 000 m3. Totalt används cirka 49 000 m3 vatten för att transportera värmeenergi till byggnaderna i Västerås. Läckage i bland annat ledningsnät och varmvattenberedare medför att vatten kontinuerligt måste fyllas på i nätet.