Gå till innehållet

Har du grönt vatten i kranen?

Mälarenergi tillsätter ett natriumsalt som heter Pyranin i fjärrvärmevattnet. Pyraninet är fluorescerande och kan upptäckas med hjälp av UV-ljus, även om mängden är väldigt liten.

Läckage i ledningsnätet leds ofta till mark eller till dagvattenledningar. Med hjälp av provtagning i dagvattenledningarna och i vattensamlingar kan ungefärliga lägen för läckor fastställas.

Om du upptäcker grönt vatten i kranen beror det på att varmvattenväxlaren i din fastighet är trasig. Bor du i hyresrätt så kontakta hyrsvärden. Bor du i bostadsrätt kontaktar du bostadsrättsföreningen. För dig som bor i villa kontakta Mälarenergi för vidare felsökning på 021-18 19 00

 

Vad är pyranin?

Pyranin är ett natriumsalt som under lång tid använts vid läcksökning i ledningar, och metoden är godkänd av Livsmedelsverket samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Västerås. Det finns med andra ord ingen risk att till exempel tvätten eller håret färgas. Du bör däremot inte använda grönfärgat varmvatten till matlagning. En tumregel att lägga på minnet är att aldrig använda varmvatten när du lagar mat.

Fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet i Västerås innehåller cirka 24 000 m3 vatten. Till nätet finns en ansluten ackumulatortank som rymmer cirka 25 000 m3. Totalt används cirka 49 000 m3 vatten för att transportera värmeenergi till byggnaderna i Västerås. Läckage i bland annat ledningsnät och varmvattenberedare medför att vatten kontinuerligt måste fyllas på i nätet.