Gå till innehållet

Så gör vi riktigt gott kranvatten

På Hässlö vattenverk renar vi vattnet från Mälaren så att du får en gott och friskt dricksvatten hemma. 

Vattenproduktionen i Västerås ger totalt ca 38 000 kubikmeter vatten per dygn för Hässlö vattenverk och Fågelbackens vattenverk. Produktionen varierar över dygnet men är i medel ca 7900 badkar per timma om ett badkar rymmer 200 liter. I Västerås tar vi vatten från Mälaren som renas och kontrolleras innan det skickas hem till din kran. I Surahammar tar vi upp naturligt grundvatten som renas i vattenverket innan det kommer till dig.

Så fungerar ett vattenverk

Bilden visar delarna på vattenverket

A. Vattnet som ska renas till dricksvatten når vattenverket genom ett råvattenintag. När vi tar vatten från Mälaren silas det först i ett par finmaskiga silar som plockar bort grövre skräp. 

B. Sedan är det dags att ta itu med mer finfördelade orenheter. Det sker genom en kemisk reningsprocess i så kallade flock­ningsbassänger och vidare i sedimenterings­bassänger. 

C. Nästa steg inne i vattenverket är bas­sänger med sandfilter, där de partiklar ­som inte försvunnit tidigare i processen filtreras bort. Mellan sex och åtta timmar flyter vattnet sakta genom de olika bassängerna. 

D. Vid Hässlö vattenverk får vattnet sjunka ner genom Badelundaåsen. I den naturliga rullstensåsen får vattnet smak av naturliga mineraler och en bättre och jämnare temperatur. 

E. När vattnet efter ett par veckor pumpas upp igen ur åsen är det helt rent. Men som en extra säkerhetsåtgärd desinficeras vattnet med hjälp av UV-ljus och klor. Till sist pH-justeras vattnet med en liten mängd kalk.

F. I vattenverkets laboratorium kontrolleras vattnets klarhalt, om det innehåller alu­miniumrester och hur grumligt det är. Vatten­prover tas längs hela processen varje dag. 

G. Högtryckspumpar ser till att det renade vattnet transporteras ut i det 72,5 mil långa ledningsnätet, så att du kan njuta av välsmakande kranvatten med jämn och hög kvalitet.