Gå till innehållet

Så gör vi riktigt gott kranvatten

På Hässlö vattenverk renar vi vattnet från Mälaren så att du får en gott och friskt vatten hemma. 

Bild inifrån vattenverket med bassängerna

Varje timme producerar vi motsvarande 6000 badkar fyllda med rent vatten. Hässlö vattenverk är en del i vattnets kretslopp, där vatten från Mälaren renas och kontrolleras innan det skickas hem till din kran.

Vattnet du häller upp i ditt dricksglas har inte sett ljus på länge. För ungefär tre veckor sedan kanske det glittrade i solen på Mälarfjärden. Det var innan det kom in till Hässlö vattenverk, sipprade genom Badelundaåsen och pumpades genom ledningsnät i underjorden för att så slutligen hamna i din kran.

I våra vattenverk vid Hässlö och Fågelbacken produceras huvuddelen av vattenbehovet för Västerås kommun. Förutom centrala Västerås förses även Enhagen/Ekbacken, Tidö-Lindö, Barkarö, Dingtuna, Skultuna, Hökåsen, Tortuna, Orresta/Kärsta, lrsta, Ändesta och Gäddeholm/Kärrbo med vatten från dessa anläggningar. 

Så fungerar vattenverket

Bilden visar delarna på vattenverket

A. Vattnet som ska renas till dricksvatten når Hässlö vattenverk genom ett råvattenintag mellan Björnön och Östra holmen. Ett par finmaskiga silar plockar bort grövre skräp som följer med in från Mälaren. 

B. Sedan är det dags att ta itu med mer finfördelade orenheter. Det sker genom en kemisk reningsprocess i så kallade flock­ningsbassänger och vidare i sedimenterings­bassänger. 

C. Nästa steg inne i vattenverket är bas­sänger med sandfilter, där de partiklar ­som inte försvunnit tidigare i processen filtreras bort. Mellan sex och åtta timmar flyter vattnet sakta genom de olika bassängerna. 

D. I infiltrationsdammarna utanför vatten­verket och vid Fågelbacken sjunker det hitpumpade vattnet sakta ner genom Badelundaåsen. I den naturliga rullstensåsen får vattnet smak av naturliga mineraler och en bättre och jämnare temperatur. 

E. När vattnet efter ett par veckor pumpas upp igen ur åsen är det helt rent. Men som en extra säkerhetsåtgärd desinficeras vattnet med hjälp av UV-ljus och klor. Vattnet pH-justeras även genom att det tillsätts en liten mängd kalk. 

F. I vattenverkets laboratorium kontrolleras vattnets klarhalt, om det innehåller alu­miniumrester och hur grumligt det är. Vatten­prover tas längs hela processen varje dag. 

G. Högtryckspumpar ser till att det renade vattnet transporteras ut i det 72,5 mil långa ledningsnätet, så att du kan njuta av välsmakande kranvatten med jämn och hög kvalitet.