Gå till innehållet
Penslar med färg och kladdig färg i bakgrunden

Så tar du hand om färger och färgrester

Den här sidan innehåller information om hur du tar hand om färgrester på ett miljösäkert sätt. På sidan finns också särskilda riktlinjer för konstnärer och butiker som säljer och använder kadmiumfärger. Kadmium är direkt skadligt för vår natur.

Välj i möjligaste mån färger som är inte innehåller ämnen som är skadliga för vår miljö och kretslopp.

Ingen färg ska sköljas ner i avloppet

Skölj aldrig målarfärg eller använda penslar i avloppet. Istället ska du lämna penslarna och färgresterna till Återbruket, som kan ta hand om dem på ett miljösäkert sätt.

Om du sköljer det i avloppet följer kadmium och andra skadliga ämnen med avloppsvattnet och i värsta fall ut i Mälaren med dess växter och djurliv.  

Så här kan du göra

  • Vid målarpauser - plasta in penslarna istället för att skölja av dem. Om du ska återanvända penslar, rollers och tråg så stryk av färgen på ett papper som du slänger i soporna.
  • Innan du tvättar dina händer, torka bort färgrester från händerna.
  • Torka ur penslarna så mycket som möjligt och skölj dem sedan i en burk med lösningsmedel eller vatten. Torka ur penslarna igen, innan de rengörs under rinnande vatten. Det använda vattnet eller lösningsmedlet i burken är farligt avfall och ska tas om hand på Återbruket. 
  • Tomma färgtuber, rengöringstrasor, torkpapper, dukrester, färgrester och kasserade målningar är farligt avfall och ska tas om hand.

Du som är konstnär, säg nej till kadmiumfärg

Kadmium är en tungmetall som används i färgpigment i hobby- och konstnärsfärger som kadmiumgult och kadmiumrött och -orange. Kadmium finns vanligast i oljefärger men förekommer även i akryl- och akvarellfärger. Färger för glas och porslinsmålning och lergodsglasyr kan också innehålla kadmium.

Du kan hjälpa oss minska utsläppen av kadmium genom att måla med färger som inte innehåller ämnet. Genom att välja kadmiumfria färger kan du vara med och förbättra situationen avsevärt och bidra till ett väl fungerande kretslopp.

Det finns alternativa ersättningspigment som inte innehåller kadmium som är märkta ”Hue”, ”Sub” eller ”Imit”. Till exempel ”kadmiumrött hue”.

Varför är kadmium skadligt?

Om kadmium kommer ut i naturen tas det upp av växter och förs sedan vidare till djur och människor. Hos människor kopplas metallen till olika hälsoproblem som cancer, njurbesvär och benskörhet. I reningsverken återstår det problem med kadmium eftersom det antingen hamnar i slammet som vi vill kunna använda som gödsel på åkermark eller följer med ut i Mälaren. Om slammet innehåller för mycket kadmium kan det inte användas som jordförbättringsmedel på åkermarken.

Riktlinjer för dig som är målare

Målarfärg innehåller många ämnen som påverkar miljön negativt om de hamnar i avloppet. Några exempel är bindemedel (olika typer av plaster), pigment (metaller) och konserveringsmedel. Därför är det viktigt att du inte häller ut överbliven färg i avloppet och att du rengör dina penslar, rollers och andra verktyg på rätt sätt.

Mer information och tips för dig som målar yrkesmässigt

Mälarenergi arbetar för  renare Mälaren

Mälarenergi arbetar ständigt med påverkan för att minska halterna av kadmium bland annat genom att försöka fasa ut giftiga och skadliga ämnen i avloppet. Med renare avloppsvatten får vi en renare Mälaren.