Gå till innehållet
Turbinhuset blev byggnadsminnesmärkt

Turbinhuset Västerås

Turbinhuset, som ligger i Svartån nära Västerås slott, är en av Mälarenergis 41 vattenkraftstationer. Det byggdes 1891 och producerar fortfarande el, om än i begränsad omfattning. Formspråket är enkelt men elegant och den röda tegelfasaden med rundbågiga motiv smälter väl in i miljön vid slottet. Turbinhuset är byggnadsminnesmärkt.

Fick Asea att etablera sig i Västerås

Det var Turbinhusets elproduktion som gjorde att Asea valde att etablera sig i Västerås.  

I slutet av 1880-talet var Elektriska Aktiebolaget i Stockholm, med verkstad och tillverkning i Arboga, i behov av expansion. Bolaget sökte nya lokaler i eller utanför Arboga. I Västerås löste staden in en kvarn vid Svartån, lät bygga Turbinhuset och kunde därmed erbjuda bolaget den el som behövdes för etableringen. På så sätt hamnade Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, sedermera Asea och ABB, i Västerås – och därför är Turbinhuset en viktig del av Västmanlands industrihistoria.

1904 tog staden över driften och Turbinhuset blev en kommunal kraftstation. Den användes in på 1950-talet då växelström ersatte likström för eldistribution. Turbinhuset fick sedan fungera som lagerlokal under ett tjugotal år. 1974 restaurerades byggnaden och byggdes om till ett körbart museiverk.

Museidriften visades på invigning av byggnadsminnesmärket

Producerar el för cirka 100 hushåll

1996 renoverades huset och två nya aggregat installerades. De har en effekt på 150 kW, producerar 0,4 GWh energi per år. Fallhöjden är 3,6 meter. Idag används Turbinhuset som museum och producerar el i kommersiellt syfte. Museumet invigdes 1974 av kungen.

2019 byggde Mälarenergi en 180 meter lång faunapassage som gör att fiskarna kan vandra uppåt i Svartån. Detta medförde även behov av en ny grindrensare. Med den nya grindrensaren på plats kommer maxkapaciteten att ligga på 140 kW, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för cirka 100 hushåll.

Byggnadsminnesmärkt

I april 2024 blev Turbinhuset Västmanlands 51:a byggnadsminne. Cirka 150 personer var på plats under invigningen. På talarlistan stod, förutom landshövdingen, även Mälarenergis styrelseordförande Carin Lidman, ABB Sveriges landschef Dennis Helfridsson och kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson.

– Som industriromantiker och landschef för ABB Sverige är jag stolt över denna historiska plats där vår industriresa började för över 140 år sedan, det är nämligen här som Asea/ABB har sin vagga, säger Dennis Helfridsson. Turbinhuset är inte bara ett byggnadsminne utan också en symbol för innovation och framsteg. Det är fantastiskt att få vara en del av detta arv och tillsammans med olika aktörer få fortsätta forma framtiden.

Turbinhuset med slottet i bakgrunden